Colt ontwikkeld Brandveilheidssysteem voor Yes in Delft

Een brandveilige en inspirerende omgeving voor start-ups

In Delft is een groot magazijn omgebouwd tot kantoorruimten voor start-ups waarvoor Colt het brandveiligheidssysteem heeft ontwikkeld. Het 6000 m2 grote pand werd hiervoor onderverdeeld in kleinere brandwerende compartimenten van maximaal 1000m2. Het RWA-systeem zorgt ervoor dat bij brand rook en warmte snel worden afgevoerd. 

RWA-systeem in opslaghal

De Technische Universiteit Delft liet een in aanbouw zijnde magazijnhal ombouwen tot kweekvijver voor pas afgestudeerde studenten. In de grote magazijnhal zijn kantoorunits van twee verdiepingen hoog geplaatst, wat hoge eisen stelt aan de brandveiligheid. Daarom is er een vuurlastberekening gemaakt. Hierbij wordt er gekeken hoe een mogelijke brand zich ontwikkelt en waar de kwetsbare punten zijn. Vervolgens heeft Colt een RWA-Systeem (Rook Warmte Afvoersysteem) geplaatst. 

Lichtstraten op het dak

De TU Delft vond het ook belangrijk dat er extra daglicht in de nieuwe kantoren zou vallen. Daarom heeft Colt de eenheden op het dak lichtdoorlatend gemaakt en zijn er een aantal lichtstraten geplaatst. Ook zijn op advies van Colt de beweegbare eenheden op het parkeerdak afgedekt met vogelgaas. Dit zorgt er ook voor dat vogels er niet gaan nestelen. 

Op warme dagen gaan de panelen van het RWA-systeem automatisch open en zorgen voor extra frisse lucht. Zo draagt het systeem ook bij aan de klimaatbeheersing van het gebouw. 

Yes Delft

Bij Yes Delft zetten net afgestudeerde studenten van de Technische Universiteit hun eerste stappen in het ondernemerschap. Veel studenten hebben in hun studietijd producten ontworpen die ze na het afstuderen in de markt willen zetten. Zij kunnen bij Yes Delft een goedkope kantoorruimte of werkplaats huren en gebruik maken van de aanwezige faciliteiten.

Project
Download case study
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions