Warmteterugwinning

Warmteterugwinning
Warmteterugwinning

Thermische energie terugwinning: warmteterugwinning / koudeterugwinning / vocht

Het terugwinnen van energie of restwarmte effectief benutten, is zowel vanuit het oogpunt van duurzaam produceren als vanuit het terugdringen van de energiekosten een belangrijke eigenschap van concepten voor luchtbehandeling.

Warmteterugwinning

Waar men in de techniek vaak spreekt van WTW (warmteterugwinning) wordt in de praktijk vaak thermische energie terugwinning bedoeld. Zowel warmteterugwinning als koudeterugwinning als vochtterugwinning maken hier deel van uit.

Colt onderscheidt 5 verschillende technieken die ingezet kunnen worden voor thermische terugwinning:

1. Twin coil syteem

Wanneer bij proces warmte vrij komt, is het gebruikelijk dat deze warmte via de filterinstallatie afgevoerd wordt. Twin coil systemen zorgen ervoor dat de warmte weer toegevoegd wordt aan de luchttoevoer. De warmte lucht wordt hiervoor door een soort radiator (warmtewisselaar) gevuld met water gevoerd en de energie wordt aan een tweede radiator afgestaan. Het systeem werkt met gescheiden luchtstromen waardoor geen vervuilde lucht in de luchttoevoer terecht komt. Deze manier van thermische energie uitwisseling levert een rendement van 50-65%.

2. Kruisstroomwisselaar

Het principe van de kruisstroomwisselaar lijkt op het twin coil systeem, maar werkt niet met water. De kruisstroomwisselaar bestaat uit een ruitvormig element bestaande uit aluminium plaatjes. Afgezogen warmte wordt via dit element afgevoerd en een andere luchtstroom komt via datzelfde element binnen. Ook hier zijn de luchtstromen gescheiden en komt geen vervuilde lucht in de luchttoevoer terecht. Het rendement van deze thermische uitwisseling kan oplopen van 50 tot 90%. Het valt hiermee dan ook onder de EIA (Energie Investerings Aftrek)-regeling.

3. Warmtewiel

Een warmtewiel bestaat uit een rotor met een gelvulling in een luchtbehandelingskast. De rotor is continu in beweging en brengt zo de energie van de luchtafvoer naar de luchttoevoer. Dit kan een thermische (warmte of koude) uitwisseling zijn, maar ook vochtterugwinning is mogelijk, afhankelijk van de vulling. Het warmtewiel heeft een hoog rendement van 60-70%.

4. Lucht mengen

Warme lucht stijgt op. Op hoog niveau wordt die warmte ‘opgepakt’, gemengd met buitenlucht en vervolgens teruggevoerd naar de werkvloer. Het rendement van dit principe is 100%. Deze techniek ondersteunt verwarmingssystemen in grote (productie-) hallen met circulatie.

5. Hybride industriële klimaattechniek

Hybride oplossingen zijn de ultieme technieken voor thermische terugwinning (warmte of koude)  en energie-opslag. Bij een concept voor hybride industriële klimaattechniek worden de energiestromen van de processen in kaart gebracht. Restwarmte of –koude wordt opgeslagen in een energiebuffer (PCM of waterbuffertank) om vervolgens direct gebruikt te worden in een koel- of verwarmingssysteem. De energiebuffer wordt gevoed door onder meer koelmachines, warmtepompen van diverse systemen (open en gesloten bron, WKO), zonnepanelen, proces restwarmte/-koude. Vanuit deze buffer worden warmtepompen (water/water), via een waterleidingsysteem, voorzien van de benodigde energie om te koelen en/of te verwarmen.

Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions