Colt RWA-eenheden maken het verschil bij VAT Logistcs

Snelle af- en toevoer van lucht bij calamiteiten

Dat de natuurlijke (brand-)ventilatiesystemen van Colt niet enkel voor ventilatie of RWA ingezet hoeven te worden, blijkt uit de toepassing bij Neele-VAT Logistics in Rotterdam. Innovfoam bv zorgde hier voor een lichtschuimsysteem en gebruikte de Colt-producten als afvoer- en toevoeropeningen.

Ventilatiesystemen onttrekken buitenlucht

Het betreffende object diende conform regelgeving te voldoen aan de PGS15. Dit is regelgeving voor opslag van brand- en milieugevaarlijke stoffen. Er werd een schuimblus-systeem ontworpen, waarbij Colt assisteerde op het gebied van drukontlating en ventilatie. Het systeem bestaat o.a. uit lichtschuimgeneratoren die op het dak worden gemonteerd. Deze generatoren onttrekken buitenlucht vanuit het dak voor het maken van schuim. 

Jaloezie ventilatie-eenheden

Bij een calamiteit wordt de gehele hal binnen drie minuten gevuld. Door de snelle toename van het volume in de ruimte van het schuim, dient de aanwezige lucht afgevoerd te worden. Hiervoor werden de Colt jaloezie ventilatie-eenheden ingezet. Het totale benodigde effectieve openingsoppervlak wordt nauwkeurig berekend. De generatoren worden voorzien van soortgelijke jaloezie ventilatie-eenheden met als functie het afsluiten van de luchttoevoer. De Colt-eenheden gaan automatisch open als het blussysteem geactiveerd wordt.

Neele-VAT Logistics

Neele-Vat Logistics is één van de grotere logistieke dienstverleners in de regio Rotterdam. Het bedrijf is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen de twee familiebedrijven Neele Logistics en VAT Logistics. Naast Europees wegtransport verzorgt het transportbedrijf ook distributie, opslag/overslag, douaneformaliteiten, expeditie, expreszendingen, luchtvracht en zeevracht. Het bedrijf bezit drie distributiecentra (160.000 m2) vlakbij de containerterminals in Rotterdam, Amsterdam en Zeebrugge. 

Project
Download case study
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions