Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in utiliteitsgebouwen

In utiliteitsgebouwen zorgt een goed ontworpen systeem voor rookbeheersing en RWA voor veilige verblijfscondities. Het systeem zorgt in geval van brand voor een veilige vluchtweg voor aanwezige personen, voor minder schade aan gebouwen en goederen, biedt de brandweer zicht op de brandhaard en maakt grotere brandcompartimenten mogelijk. Door deze aanpassingen kan het atrium als een niet-besloten ruimte worden beschouwd.

Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in utiliteitsgebouwen
Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in utiliteitsgebouwen

Rookbeheersing en RWA in utiliteitsgebouwen

  • Veilige langere vluchtweg
  • Grotere brandcompartimenten
  • Bescherming staalconstructie
  • Aanmerken als niet-besloten ruimte
  • Eenvoudiger inzet hulpdiensten

Utiliteitsgebouwen is de verzamelnaam van een aantal verschillende soorten gebouwen met een specifieke gebruiksfunctie zoals:

  • Winkelcentra
  • Kantoorgebouwen
  • Woonzorgcentra
  • Verzorgingstehuizen
  • Etc.

Veel van deze gebouwen hebben meerdere verdiepingen en zijn voorzien van vides of atria die de verdiepingen met elkaar verbinden. Het is juist deze gebouwconstructie waardoor in geval van brand de veiligheid door rookverspreiding niet gewaarborgd kan worden. Een goed ontworpen Rook- en Warmte Afvoersysteem (RWA) is hier noodzakelijk.

Bouwbesluit en gelijkwaardigheid

Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden.

Met het toepassen van een rookbeheersingsysteem of Rook- en Warmte Afvoersysteem (RWA) kan in een groot aantal gevallen de vereiste gelijkwaardigheid worden geboden.

In utiliteisgebouwen moet hiervoor nadrukkelijk aandacht worden besteed aan brandcompartimentering en aan horizontale en verticale ontvluchting. Vaak is sprake van een hoge bezettingsgraad veel aanwezige mensen waardoor zorgen voor een veilige ontvluchting van het hoogste belang is.

Door toepassing van een Rook- en Warmte Afvoersysteem kunnen atria aangemerkt worden als niet-besloten ruimten. Dit biedt hogere gebruiks- en ontwerpmogelijkheden.

Download whitepaper
Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions