Colt Concept EcoVision

Natuur, klimaat en energie: bedreigingen of kansen?

Klimaatveranderingen. Al sinds het ontstaan van de aarde komen deze met enige regelmaat voor. Het succes van een organisme hangt mede af van de mate waarin deze zichzelf of zijn habitat aan de nieuwe omstandigheden heeft aangepast. In deze tijd waarin door een groeiende energiebehoefte een tekort aan fossiele brandstoffen ontstaat in combinatie met de uitstoot van koolstofdioxide lijken de bedreigingen alleen maar toe te nemen. Of bieden deze juist de kansen om samen een duurzame leefbare omgeving te creëren met een verantwoord energiegebruik.

Trias Energetica

Voor Colt is een duurzaam gebouw een gebouw dat zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden, een gebouw dat daardoor geschikt is om door te geven aan de volgende generatie.

Trias Energetica

Colt heeft als doel het creëren van een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving, een omgeving waarin licht, lucht en leven in balans zijn. Uitgevoerd met nieuwe technieken die energie besparen of combinaties van technieken met nieuwe ontwikkelingen die goed zijn voor mens en milieu. De Trias Energetica is hierin bepalend.

Concept EcoVision. Duurzame klimaattechnieken voor gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen verspillen geen energie én dus geen geld. Dat is de basis van de visie van Colt op duurzaam bouwen. Het Colt concept EcoVision omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat in de utiliteitsbouw geregeld kan worden. Zoals o.a. natuurlijke ventilatie, gebouwgebonden zonwering, koelen en verwarmen met warmtepomptechniek, wko, parkeergarage ventilatie, ionisatie en brandveiligheidssystemen. De combinatie van traditionele systemen met zeer innovatieve systemen resulteert in een laag energieverbruik en tegelijkertijd een goede luchtkwaliteit en een hoog comfort. Het concept EcoVision zoekt de optimale verhouding tussen het verminderen van de energiebehoefte, het bufferen van energie en het uitwisselen van energie.

Kenmerkend zijn:

 • Een laag energieverbruik (of zelfs energie leverend)
 • Geen synthetische koudemiddelen maar water als energiedrager
 • Hybride systemen (o.a. gebruik van procesenergie, gebruik sprinklertank)
 • Het bufferen van energie
 • Bijdragen aan gezondheid en comfort door individuele regelbaarheid
 • Bijdragen aan luchtkwaliteit door ionisatie
 • Brandveiligheid: veilige werk- en leefomgeving

Energie besparen begint met een goed ontwerp

Concept EcoVision: Een integraal concept
Concept EcoVision: Een integraal concept

Systemen voor het beheersen van het binnenklimaat zijn bij uitstek geschikt voor energiebewuste oplossingen. Met de ontwikkeling van energiezuinige systemen zijn we er echter nog niet. Er zijn vele oplossingen op de markt die het energieverbruik beperken. In de utiliteitsbouw zijn meerdere installaties nodig om te zorgen voor een aangename werk- en leefomgeving. En in de praktijk blijkt helaas dat ieder systeem afzonderlijk een goede oplossing kan bieden, maar in combinatie met elkaar schieten ze tekort. Het goed op elkaar afstemmen van systemen die door verschillende fabrikanten geproduceerd zijn, lijkt een onmogelijke taak. Ondanks het feit dat ieder individueel systeem is ontworpen om een hoog rendement te behalen, gaat zonder communicatie tussen deze systemen meer energie verloren dan
bespaard kan worden. Om dit op te lossen is het van belang al bij het ontwerp van een gebouw rekening te houden met de noodzakelijke installaties. Met het concept EcoVision biedt Colt u een handvat. Het concept EcoVision geeft u, als ontwerper, diverse mogelijkheden om een duurzame oplossing te creëren.

Concept EcoVision: Een integraal concept

Van Oudsher is Colt de specialist op het gebied van natuurlijke ventilatie, de meest energiezuinige ventilatiemethode die er bestaat. Daarnaast ontwikkelde Colt ook nieuwe energiebesparende systemen die de belangrijkste energieverbruikers verlichting, ventilatie, koeling en verwarming aanpakken. Zoals o.a.  systemen die gebruik maken van zonlicht of zonne-energie en klimaatsystemen op basis van warmtepomptechniek. Systemen die allemaal een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame oplossing. Systemen die op een efficiënte manier met elkaar kunnen communiceren en op deze manier ook bijdragen aan het maximaal energie besparen.

Concept EcoVision: Synthese tussen functie en energiebesparing

De utiliteitsbouw vraagt om zorgvuldige afwegingen wanneer de keuzes voor de technische installaties gemaakt moeten worden. De uiteindelijke functie van het gebouw en de mensen die er verblijven, spelen hierbij een doorslaggevende rol. Omwille van deze reden is het belangrijk om de systemen te ontwerpen samen met de architect en het studiebureau om ervoor te zorgen dat het karakter en de eigenheid van het gebouw niet verstoord worden door de noodzakelijke technieken. Een kantoor, winkelcentrum, woonzorgcentrum, tentoonstellingsgebouw, showroom, ziekenhuis of school, van ieder gebouw wordt op een zeer specifieke manier gebruik gemaakt. Wat tot gevolg heeft dat voor ieder gebouw specifieke criteria voor het klimaat gelden. Daarnaast is ook het ontwerp en de constructie van het gebouw van belang voor het klimaatsysteem. Zo zal een gebouw met een glazen gevel of dak veel meer daglicht binnenlaten dan een gebouw met weinig ramen. De warmtelast zal in een dergelijk gebouw veel hoger zijn, waardoor extra ventilatie, koeling of zonwering gewenst is. Daar staat tegenover dat in een donker gebouw de behoefte aan extra daglicht kan bestaan.

 

Colt concept EcoVision - De technieken

Het EcoVision-concept is zeer breed. Het omvat vrijwel iedere techniek waarmee het binnenklimaat beïnvloed kan worden. Zowel traditionele systemen zoals (natuurlijke) ventilatie, airconditioning en verwarming als innovatieve systemen die een laag energieverbruik combineren met een hoog comfort. Het concept EcoVision zoekt de optimale verhouding tussen buiten en binnen: tussen (zon-)licht en schaduw enerzijds en klimaattechniek en veiligheid anderzijds.

Zonweringssystemen

Buitenzonwering

Colt zonweringssystemen, geplaatst aan de buitenzijde van een gebouw, zorgen voor een vermindering van de koellast waardoor koelinstallaties kleiner gedimensioneerd kunnen worden. Zonweringssystemen gecombineerd met klimaatsystemen of als tweede-huid façades kunnen niet alleen in de zomer, maar in ieder seizoen veel energie besparen. Zeker wanneer hierdoor het toepassen van natuurlijke ventilatie voor de hand ligt. Steeds vaker worden de zonweringslamellen voorzien van zonnecellen om energie op te wekken of van een prismastructuur die directe zonnestraling reflecteert.

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is de meest energiezuinige manier van ventileren. De kracht van natuurlijke ventilatie ligt in de eenvoudige, maar zeer doeltreffende werking van het principe dat gebruik maakt van de natuurlijke thermische stijging van lucht. Op een zo hoog mogelijk niveau worden ventilatie-openingen geplaatst om de warmte af te voeren. Parallel hieraan zorgen openingen op een lager niveau voor de toevoer van voldoende verse lucht. De voordelen van een goed ontworpen natuurlijk ventilatiesysteem zijn talrijk, zoals o.a.: besparing op het energieverbruik; hoe meer warmte vrij komt, hoe meer er wordt afgevoerd; voorziet in extra daglichtvoorziening; lagere investering en afschrijving; heeft een langere levensduur en vergt minder onderhoud.

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Brandveiligheid is onlosmakelijk verbonden met duurzame gebouwtechniek. Niet alleen voorkomen de juiste systemen dat er in geval van brand slachtoffers vallen, de schade aan het gebouw beperkt blijft en de continuïteit van een bedrijf niet in gevaar komt. Ook de schade die een brand aanricht aan het milieu wordt met de juiste systemen beperkt. Voor het EcoVision concept past Colt verschillende brandveiligheidssystemen toe, zoals:

 • natuurlijke en mechanische RWA systemen
 • overdruksystemen
 • parkeergarage- ventilatiesystemen
 • vaste / beweegbare rook- en brandschermen.

Alle systemen zijn geïntegreerd in het gebouw en vormen een op elkaar afgestemd geheel met de overige klimaattechnieken.

Regeling

Regeling

Het uiteindelijke resultaat van het energiebeheer is afhankelijk van een goede sturing. De regeling is het hart van de
installaties en moet dan ook perfect anticiperen op de zeer complexe informatiestromen - informatiestromen van temperatuur, licht en weersensoren aansluiten die ieder systeem aansturen - zonder de installaties onderling tegen te werken. Hiervoor ontwikkelde Colt het ICS4Link gebouwbeheersysteem. Hiermee worden alle Colt-systemen op de meest efficiënte wijze aangestuurd zodat het hoogst mogelijke effect in het kader van energiebeheer gerealiseerd kan worden.

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions