Mechanische luchtafvoer Typhoon

De Colt Typhoon is een compacte mechanische luchtafvoerventilator, aërodynamisch vormgegeven en met een geringe hoogte en gewicht. Kenmerkend voor deze ventilator is de hoge afvoercapaciteit in combinatie met een uiterst geringe weerstand en een laag opgenomen elektrisch vermogen. De Typhoon wordt toegepast op die plaatsen waar een sterke plaatselijke afzuiging nodig is. Bijvoorbeeld in gebouwen waar condens, warmte, damp of stof afgevoerd moet worden.

Mechanische luchtafvoer Typhoon
Mechanische luchtafvoer Typhoon
Compacte mechanische luchtafvoerventilator
Compacte mechanische luchtafvoerventilator

De Typhoon is samengesteld uit de volgende onderdelen:

  • Aërodynamisch gevormde dakkap
  • Radiaal geplaatste aflsuitkleppen
  • Ventilatormotor met axiaalwaaier
  • Dakmontageflens
  • Beschermroosters

De Typhoon is tevens verkrijgbaar in een uitvoering met geluiddemper, zowel aan de zuigzijde als aan de perszijde. Met uitzondering van de motor en de twee beschermroosters is de Typhoon geheel vervaardigd van hoogwaardig corrosiebestendig aluminum Colterra.

Motortype:

  • RE – Standaard buitenloopmotor
  • EXE – Explosievrije uitvoering, normvoet EExe II T3
  • EXDE – Explosievrije uitvoering, normvoet EExde IIB T4

De radiaal geplaatste afsluitkleppen worden door de af te voeren luchtstroom geopend. Wanneer de Typhoon buiten bedrijf wordt gesteld valt de druk onder de afsluitkleppen weg. Deze sluiten vervolgens door eigen gewicht en met behulp van veerkracht de uitblaasopening af. Hiermee wordt de absolute regendichtheid verkregen en worden kouval of warmteverliezen voorkomen.

De verschillende flenstypes en het lichte gewicht zorgen ervoor dat de Typhoon geschikt is voor montage in alle voorkomende dakconstructies. Ook plaatsing op een standaard polyester opstand is mogelijk. Deze opstand kan direct in een bitumineus dak ingeplakt worden.

Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions