Brandveiligheid - Rookbeheersing en ventilatie in tunnels, tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid staat voorop bij het ontwerpen van een rookbeheersing en ventilatiesysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels.

Colt brandveiligheid - Rookbeheersing en ventilatie in tunnels, tunnelveiligheid. R11 Tunnel, Deurne, België
Colt brandveiligheid - Rookbeheersing en ventilatie in tunnels, tunnelveiligheid. R11 Tunnel, Deurne, België

Tunnelveiligheid

Ventilatie

  • Verhoogt het welzijn van aanwezige personen

In geval van brand

  • Vereenvoudigt inzet brandweer
  • Beschermt constructie
  • Verbetert de omstandigheden voor vluchten

Waar in het verleden tunnels werden voorzien van een ventilatiesysteem om verontreinigde lucht (uitlaatgassen) uit de tunnel af te voeren, ligt de nadruk nu op het afvoeren van rook en warmte die vrijkomen bij een brand. Voertuigen worden steeds schoner, waardoor de verontreiniging minder belangrijk wordt. Recente branden in tunnels hebben daarentegen wel het belang van een goede rookbeheersingsinstallatie aangetoond.

Tunnelventilatie

Ventilatie in tunnels kan op meerdere manieren geschieden:

  • Dwarsventilatie
  • Langsventilatie
  • Semi-dwarsventilatie

Colt heeft de expertise in huis om een compleet concept voor tunnelveiligheid te bieden. Colt maakt voor het ontwerpen van een systeem voor tunnelveiligheid gebruik van CFD (Computational Fluid Dynamics) - een simulatietechniek die gedetailleerde informatie verschaft over de te verwachten luchtstromingen.

Download de brochure
Download whitepaper
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions