Colt Technology, onderzoek, advies en kenniscentrum

Colt Technology BV is het onafhankelijke onderzoek-, advies- en kenniscentrum van de Colt groep. Dit centrum is gespecialiseerd in het onderzoeken en analyseren van vraagstukken op het gebied van het thermische en akoestische klimaat, luchtkwaliteit, lichtkwaliteit en veiligheid.

Colt Technology

Colt Technology

maakt gebruik van de meest moderne technologieën voor het verzamelen en analyseren van de gegevens:

 • Thermografie;
 • Computational Fluid Dynamics (CFD);
 • Klimaatmetingen;
 • Windtunneltesten;
 • Lichttechnisch onderzoek.

Colt Technology legt van ieder onderzoek de volledige meetresultaten vast. Aan de hand hiervan worden een optimale oplossing voor een probleem geadviseerd of aanbevelingen gegeven voor eventueel noodzakelijke verbeteringen. Daarnaast is Colt Technology in staat concepten te ontwerpen die volledig op de situatie afgestemd zijn en waarmee een garantie op het functioneren van het systeem verkregen kan worden.

Onderzoek en ontwerp: zekerheid en garantie

De onderzoekservice van Colt Technology wordt ingeschakeld door organisaties voor wie het van belang is om te beschikken over gedetailleerde onderzoeksresultaten. Hetzij voor een inventarisatie van de eigen situatie, hetzij om met het rapport aan te kunnen tonen dat men aan bepaalde eisen voldoet of om aan de wettelijke rapportageplicht te voldoen. De ontwerpservice wordt aangevraagd door die klanten die op zoek zijn naar zekerheid en garanties.

Meten is weten

Het klimaat binnen industriële en semi-industriële bedrijven is even divers als er soorten bedrijven zijn. Daarom kennen problemen met het klimaat over het algemeen ook geen standaardoplossing en is onderzoek is de basis van de activiteiten van Colt Technology. Hiervoor wordt iedere situatie ter plaatse onderzocht. Met behulp van metingen op locatie worden alle relevante data en gegevens verzameld en geïnventariseerd. De meetresultaten worden vastgelegd in een gevisualiseerd rapport dat voor iedere klant duidelijk herkenbaar is.

Meten is weten

Een duidelijke presentatie

Alle resultaten worden gepresenteerd aan de belanghebbende. Zowel in visuele vorm als met duidelijke uiteenzettingen. Iedere presentatie wordt onderbouwd met een duidelijke uitleg.

Moderne technologie

Colt Technology maakt gebruik van de meest moderne technologieën voor het verzamelen en analyseren van de gegevens:

 • Thermografie
  Met behulp van infraroodopnamen is het mogelijk om een detaillering van bijvoorbeeld de warmtelasten in kaart te brengen. Het geeft antwoorden op vragen zoals: waar komt de warmtelast vandaan en welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te verminderen. Dezelfde thermografische gegevens kunnen gebruikt worden om CFD-programma's te programmeren.
   
 • Computational Fluid Dynamics (CFD)
  CFD is een techniek waarmee met behulp van computersimulatie diverse invloeden vooraf berekend kunnen worden. De voorspellende waarde is voor de praktijk van groot belang. Colt Technology heeft veel ervaring hiermee en past deze techniek al sinds begin jaren '90 toe.
   
 • Klimaatmetingen
  - Metingen van luchtstromingen en drukverdeling in een gebouw;
  - Stofmetingen;
  - Geluidmetingen;
  - Gasanalyse.
   
 • Windtunneltesten
  Colt Technology beschikt over een eigen onderzoekscentrum, Pegasus, voorzien van een windtunnel. Hier kunnen installaties voor natuurlijke en mechanische ventilatie worden blootgesteld aan alle denkbare omgevingscondities.
   
 • Lichttechnisch onderzoek
  Nieuw in het programma van Colt Technology is de mogelijkheid om invloed van daglicht en van zonwering vooraf te simuleren. Hierbij laten krachtige rekenmodules de nieuwe werkomgeving zien onder diverse externe lichtomstandigheden.

ISO 7730

Colt Technology kwantificeert en analyseert de onderzoeksresultaten en zal waar gewenst deze toetsen aan de ISO 7730 norm, de norm voor thermische behaaglijkheid. In het advies zal Colt Technology rekening houden met zowel de technische als economische haalbaarheid van maatregelen als met de eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Zekerheid voor de toekomst

De voorspellende waarde bij de toepassing van CFD-programma's of het lichttechnisch onderzoek is bijzonder groot. Geeft CFD een beeld van hoe in de toekomst de klimatologische situatie er uit zal zien, het lichttechnisch onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: "Hoe ziet straks het kantoor of de bedrijfshal eruit? Hoeveel lux komt er op de werkplek?". Hiermee kan zekerheid verkregen worden over het al dan niet functioneren van voorgenomen maatregelen of geplande installaties.

Synergie: kennis en garantie

De activiteiten van Colt Technology vormen een verbindend element tussen de verschillende disciplines die de Colt organisatie biedt. Niet alleen omdat Colt Technology een belangrijke rol speelt bij het onderzoek van problemen op een locatie en naar het functioneren van geadviseerde systemen. Steeds vaker wordt Colt Technology ook ingeschakeld voor metingen ten behoeve van productontwikkelingen.

Werkgebieden:

 • Klimaatsystemen voor (semi-)industriële toepassing
  Colt Technology biedt ondersteuning voor ieder advies en ontwerp van klimaatsystemen inde industrie. Dit geldt voor onderzoek en metingen op het gebied van:
  - temperatuur;
  - luchtsnelheid;
  - verontreinigingen;
  - emissies;
  - thermische behaaglijkheid;
  - etc.....
   
 • Rook- en Warmte-Afvoer
  Een goed functionerend Rook- en Warmte-Afvoersysteem biedt in geval van brand een veilige vluchtweg aan mensen en helpt mee aan het veilig stellen van een gebouw en zijn inventaris. De know-how van Colt Technology wordt ingeschakeld voor het ontwerpen van zekere Rook- en Warmte-Afvoer systemen.
   
 • Nieuwe gebouwen
  Colt Technology kan een belangrijke rol spelen bij het ontwerpen van een nieuw gebouw. Ze beschikt over de mogelijkheid een gebouw virtueel uit te beelden en hierbij architectuur, glas en licht te combineren met de eisen en wensen die eraan gesteld worden.

 

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions