Complexe brandveiligheid in modern zorgcentrum in Zutphen

Risicobeheersing in het hart van Zutphense zorginstelling

Een complex brandveiligheidssysteem voor een modern verzorgingstehuis met drie atria: Colt draait er zijn hand niet voor om. 

Colt was vanaf de voorontwerpfase van het nieuwe zorgcentrum betrokken bij het oplossen van het brandveiligheidsvraagstuk. Voor de brandveiligheid van de drie atria in de moderne nieuwbouw van De Lunette van zorginstelling Sutfene in Zutphen was een pakket op maat nodig. Met behulp van een computersimulatie (CFD) heeft Colt een goed en duidelijk brandveiligheidsconcept opgesteld en gepresenteerd. Na goedkeuring van de brandweer is het gehele ontwerp in het bestek opgenomen.

RWA-systemen in drie atria

Het banaanvormige grote atrium en de twee kleine atria waren zo complex dat er voor de brandveiligheid onder meer rookschermen vereist waren. Dit was door de moderne architectuur esthetisch niet wenselijk en ook de brandweer voorzag problemen bij een eventuele evacuatie. Om de brandveiligheid van het atrium in kaart te brengen, heeft Colt samen met uitvoerder BAM en het installatiebedrijf Croon een complexe matrix gemaakt. Hierin zijn alle mogelijke risico’s meegenomen. Wat het extra lastig maakte, was dat op sommige plekken wel rookschermen konden worden geplaatst en op andere plekken niet. Ook de evacuatieroutes en de capaciteit van de ventilatoren waren van invloed op de berekeningen. Uiteindelijk heeft Colt de RWA-systemen (Rook Warmte Afvoer systemen), zoals de ventilatie-eenheden op het dak, geplaatst in de drie atria.

Extra afvoerinstallaties

Tijdens de uitvoering veranderden de plannen regelmatig waardoor de brandveiligheid opnieuw bekeken moest worden. Na de aanbesteding was er sprake van een kostenoverschrijding waardoor de bouwplannen om budgettaire redenen op de schop gingen. Door die veranderingen ontstond er een nieuwe bouwkundige situatie waardoor de CFD-berekeningen en het ontwerp van het gebouw aangepast moesten worden. Uiteindelijk zijn er door Colt extra afvoerinstallaties geplaatst.

RWA-systeem met rooktesten uitgeprobeerd

Toen de nieuwbouw klaar was eiste de brandweer dat het RWA-systeem door middel van een rooktest werd uitgeprobeerd. Colt voerde toen twee rooktesten uit in het bijzijn van de brandweer en de gemeente. Uiteindelijke was de brandweer na de tweede test tevreden.

De Lunette: een nieuwe vorm van zorg

In de nieuwbouw van Sutfene wordt een nieuwe vorm van zorg aangeboden. De zorginstelling biedt zorg op maat voor verschillende doelgroepen. Het grote atrium, met daarin verschillende voorzieningen zoals een restaurant, kapper en kinderopvang, is het kloppende hart van het nieuwe zorgcentrum. Door haar faciliteiten neemt De Lunette een belangrijke plek in de omliggende wijken en maatschappij in.

Advies inwinnen

Bij Matrix beschikken ze over veel kennis op het gebied van terrein- en gebouwgebonden technische installaties in zowel de ver-/nieuwbouw als bij revitaliseringprojecten. Het brandveiligheidsvraagstuk in Zutphen was door het atrium zeer complex. Wij hebben eens in de twee of drie jaar te maken met zulke complexe omstandigheden. Daarom hebben wij bij de specialisten van Colt extern advies ingewonnen’’, aldus Berghuis.

Colt betrokken

Colt was vanaf de voorontwerpfase betrokken bij het oplossen van het brandveiligheidsvraagstuk. “We hebben het probleem samen opgelost, waarbij Colt haar expertise inbracht.’’ Met behulp van een computersimulatie (CFD) heeft Colt een goed en duidelijk brandveiligheidsconcept opgesteld en gepresenteerd. “In die periode is er veel overlegd en zijn we tot een goed ontwerp gekomen. Na goedkeuring van de brandweer is het gehele ontwerp in het bestek opgenomen.’

Aanpassing bouwplannen

Na de aanbesteding was er sprake van een kostenoverschrijding waardoor de bouwplannen om budgettaire redenen op de schop gingen. “Door die veranderingen ontstond er een nieuwe bouwkundige situatie waardoor de CFD-berekeningen en het ontwerp van het gebouw aangepast moesten worden. Uiteindelijk zijn er door Colt extra afvoerinstallaties geplaatst.

"Na acht jaar is Berghuis trots op De Lunette, ‘’er staat nu een mooi en modern woon- en zorgcentrum in Zutphen."

Project
Download case study
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions