Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in stadions

Brandveiligheidssystemen in stadions hebben als prioriteit aanwezige personen in korte tijd een veilige vluchtweg te bieden. Het rwa systeem zorgt in geval van brand voor deze veilige vluchtweg.

Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in stadions
Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in stadions

Rookbeheersing en RWA in stadions

  • Zorgen voor een veilige vluchtweg
  • Eenvoudiger inzet hulpdiensten

In stadions moeten veel personen in relatief korte tijd kunnen worden geëvacueerd in geval van brand. Systemen die voor een veilige ontvluchting zorgen zijn daarom van het hoogste belang. Dit aspect krijgt nog eens extra aandacht omdat in veel gevallen sprake is van een hoge bezettingsgraad en een deel van de personen zich in een vreemde omgeving bevindt.

Bouwbesluit en gelijkwaardigheid

Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden.

Met een rookbeheersingsysteem kan de vereiste gelijkwaardigheid worden geboden.  Zowel installatietechnisch als bouwkundig moet een brandveiligheidssysteem optimaal uitgevoerd zijn.

Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions