Smokemaster SM5 automatisch rookscherm

Elektrisch aangestuurd automatisch rookscherm

Smokemaster SM5 voorkomt in het geval van brand de verspreiding van rook en hitte naar belendende gebieden door deze te kanaliseren of te isoleren. Het product voldoet aan EN 12101-1 en heeft de classificatie D120.

De SmokeMaster SM5  voldoet aan EN 12101-1 en heeft de classificatie D120
De SmokeMaster SM5 voldoet aan EN 12101-1 en heeft de classificatie D120.
Elektrisch aangestuurd automatisch rookscherm
Elektrisch aangestuurd automatisch rookscherm

Smokemaster SM5 rookschermen

Smokemaster SM5 rookschermen zijn bij uitstek geschikt voor industriële en commerciële gebouwen aangezien ze niet opvallen en alleen worden uitgerold wanneer dit nodig is.

  • Uitstekende prestaties
  • Groot aantal opties
  • Gecertificeerde prestaties

Kenmerken en voordelen

Uitstekende prestaties - Ontworpen voor 1.000 gebruikscycli bij normale omgevingstemperaturen tussen de 0 ºC tot 60 ºC en voor eenmalig gebruik gedurende maximaal 120 minuten bij hete lucht en rook tot 600 ºC.

Groot aantal opties – De Smokemaster kan worden aangepast aan de fysieke beperkingen. Alle systeemcomponenten, zoals de omkasting, het doek, de afdeklijsten, het aandrijfsysteem, kunnen worden aangepast aan uw behoeften.

Gecertificeerde prestaties - Het product is met succes conform EN 12101-1 door erkende testlaboratoriums van derden getest en gecertificeerd en voorzien van het CE-label. Voldoet aan classificatie D120. Het doek is getest conform EN 13501-1.

Configuraties en afmetingen

Het Smokemaster rookscherm is beschikbaar als een enkelvoudige unit of als een dubbele horizontale of dubbele verticale unit voor een doorlopende behuizing waarin meerdere overlappende rookschermen om een doorlopende barrière te vormen.

De enkelvoudige rookschermen zijn beschikbaar met een lengte vanaf 1500 tot 4580 mm en een hoogte van 500 tot 6000 mm. Als de hoogte beperkt blijft tot 2750 mm kunnen de rookschermen maximaal 5000 mm lang zijn. Als er langere schermen nodig zijn, kan hier aan worden voldaan door dubbele horizontale of dubbele verticale units te plaatsen.

Typen motoren

De G-versie (Gravity) van het rookscherm wordt door gebruikmaking van de zwaartekracht op een gecontroleerde manier afgerold tot een vooraf bepaalde hoogte. Dit gebeurt naar aanleiding van een ontvangen signaal of wanneer de stroom uitvalt.

De D-versie (Drive) van het rookscherm wordt op een gecontroleerde manier afgerold tot een vooraf bepaalde hoogte wanneer er een signaal wordt ontvangen. Het rookscherm kan ook gedeeltelijk worden afgerold, bijvoorbeeld over een roltrap, en vervolgen na enige tijd volledig worden afgerold.

Regelsysteem

De Smokemaster kan worden geïntegreerd in een rookbeheersings- en brandbestrijdingsplan. De werking is in basis
fail safe maar sturing op basis van driven up en driven down behoren eveneens tot de mogelijkheden.
Indien men kiest voor de uitvoering in fail safe zijn functiebehoud kabels overbodig.
In de beide situaties kan aanvullend worden voorzien in een noodstroomvoorziening. In de situatie van fail safe
Bediening wordt bij spanningwegval de opgerolde toestand gehandhaafd. Uiteraard heeft ook dan een sturing
Op basis van branddetectie de hoogste priorioteit.

De besturingskast van het rookscherm wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit de brandmeldcentrale.

Ontwerpservice

Colt biedt een pre-order ontwerpservice. Neem contact met Colt op voor meer informatie met betrekking tot de toepassing, de specificaties, de installatie of het onderhoud van de Smokemaster.

Download de brochure

Configureer uw product

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions