• Service

Service en Onderhoud

Brandbeveiligingsinstallaties, RWA-systemen, koelinstallaties, ventilatie- en verwarmingsinstallaties en zonwering

Service en onderhoud

Kwaliteit en service zijn de factoren waarmee Colt zich onderscheidt op de markt. In haar benadering staat de klant centraal.

Service en onderhoud
Voordelen van goed onderhoud zijn o.a.:

 • langere levensduur installatie
 • betrouwbare en veilige werking
 • minimum aan storingen
 • lagere TCO (Total Cost of Ownership)

Daarom levert de servicedienst van Colt geen standaard pakket aan diensten, maar wordt de serviceverlening afgestemd op de specifieke behoefte van die klant. Een garantie voor een maximaal rendement op een investering. Voor technische installaties zijn hiervoor een lange levensduur, gekoppeld aan een betrouwbare en veilige werking en een absoluut minimum aan storingen en reparaties essentieel.

Professionele organisatie

Colt beschikt over een professionele organisatie voor service, onderhoud en renovatie. Technisch adviseurs zijn dagelijks onderweg om, samen met de opdrachtgever, ter plekke vast te stellen wat er moet gebeuren om een installatie volledig operationeel te houden en/of te maken.

Alle belangrijke aspecten worden daarbij exact in kaart gebracht. De monteurs werken in ploegen van 2 mensen, die deels generalisten, deels specialisten zijn in de systemen die Colt levert.

De service en onderhoudsafdeling

De service en onderhoudsafdeling

Snelle levering 
Als leverancier beschikt Colt over een ruime voorraad aan onderdelen. De meeste daarvan zijn standaard in de servicewagen aanwezig. Voor de overige onderdelen beschikt Colt over een eigen magazijn, waardoor een snelle levering naar de serviceploeg gewaarborgd is.

Iedere installatie
De service en onderhoudsafdeling beperkt zich niet alleen tot Colt installaties. Wat betreft de benodigde vakkennis, meetapparatuur en specialistisch gereedschap is er veelal weinig of geen verschil met installaties van andere fabrikanten.

Colt service 
Hoe goed een technische installatie ook ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd is, het optreden van een storing kan nooit uitgesloten worden. Servicegerichtheid begint dan ook met het geven van een maatgesneden service, zeker in die gevallen waar het productieproces afhankelijk is van het probleemloos functioneren van de geleverde installatie. De service van Colt begint bij het opnemen van de storing. Deze wordt geanalyseerd en, op basis van de afspraken met de klant, ingepland. Van daaruit wordt ook de juiste serviceploeg aangestuurd.

Filterservice 
De Colt service en onderhoudsafdeling biedt een compleet filterprogramma voor luchttoevoer als -afvoer uit voorraad: voorfilters van EU1 tot EU5, zakkenfilters van EU3 tot EU9, minipleat compact cassettes van EU6 tot EU15, deep pleat Hepa filtratie Q, R en S, evenals ionisatie en actief koolfiltratie.

Colt onderhoud 
Goed onderhoud garandeert een optimale werking van een installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudsprogramma een unieke mogelijkheid om een installatie aan te passen aan veranderingen in een productieproces, besparende ontwikkelingen in de toegepaste techniek en veranderende regelgeving. Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn en heeft, afhankelijk van het soort installatie, verschillende zwaartepunten:

 • Algemeen onderhoud;
  Algemeen onderhoud richt zich op het controleren, reinigen, repareren en vervangen van die onderdelen, die essentieel zijn voor het functioneren van de rookbeheersings- en/of klimaatsystemen.

 • Koeltechnisch onderhoud;
  Bij onderhoud aan koelinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan de koeldichtheid van het systeem. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens F-gassen eisen, waaronder uitvoerige rapportage en het bijhouden van het F-gassen logboek. De wetgeving verplicht dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door F-gassen gecertificeerde bedrijven. Colt is in het bezit van deze certificering.
 • Regeltechnisch onderhoud;
  Bij regeltechnisch onderhoud worden alle functies van regel-, bediening- en beveiligingsystemen gecontroleerd en bijgesteld, waaronder ook de filterbewaking. Daarnaast wordt, bijvoorbeeld, de gas- en luchtdruk gecontroleerd en geijkt, worden motorstromen genoteerd en vlambewaking en branderautomaten getest.

 • Onderhoud aan RBS-systemen (Rook-Beheersing-Systemen);
  Bij brandbeveiligingsinstallaties wordt speciaal aandacht gegeven aan het controleren en testen van de onderdelen die noodzakelijk zijn voor een feilloze, automatische werking van het systeem. Colt is een gecertificeerd rookbeheersingsbedrijf. Onderhoud aan alle systemen geschiedt volgens de geldende regels. Voor gecertificeerde systemen wordt bovendien een rapport van onderhoud geleverd en indien van toepassing een certificaat geleverd. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een gediplomeerd (NCP-erkend) onderhoudsdeskundige.

 • Onderhoud aan ventilatie- en verwarmingsinstallaties;
  Onderhoud aan verwarmingsinstallaties richt zich op het controleren van rookgasafvoerkanaal, gasklep, ventilator, branderbed, ontsteking, thermostaat, warmtewisselaar en bediening. Daarnaast wordt gelet op gaslekkage, branderdruk en worden uitblaaslouvres opnieuw ingesteld. Colt monteurs zijn opgeleid voor het uitvoeren van periodiek onderhoud en periodieke inspectie volgens de regeling van SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties).
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions