ROC Leeuwenborgh, een architectonische verbinding

AGS Architecten & Planners is erin geslaagd de nieuwbouw van het ROC Leeuwen-borgh zo te ontwerpen dat het samen met de bestaande traditionele onderwijsgebouwen architec-tonisch én onderwijskundig een geheel vormt. De ellipsvormige nieuwbouw is centraal gelegen en grenst aan drie zijden aan bestaande gebouwen, die gerenoveerd werden en via bruggen verbonden met de ellips. De ellips vormt de kern waarin alle centrale en publieke voorzieningen gehuisvest zijn. De eerste verdieping van de ellips én de brede loopbruggen zijn ingericht als gemeenschappelijk open leergebied. Sloopwerkzaamheden, renovatie en nieuw-bouw werden gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van het onderwijs tijdens de bouw te waarborgen.

Veel glas

Voor de nieuwbouw heeft AGS gekozen voor veel glas in de gevels en glaskappen.

In het dak van de ellips installeerde Colt een hellende ring van glas (type 2000 +) met daarin geïntegreerd natuurlijke rook- en warmte- afvoereenheden (RWA), type Colt Firelight. Een verdieping hoger werden de Firelights verticaal in de glasconstructie geïntegreerd. Daarbovenop heeft Colt de uiteindelijke glaskap aangebracht. Het geïnstalleerde systeem is een gecertificeerd RWA-systeem. Colt heeft hiervoor alle stappen ondernomen; van advies tot en met ontwerp en certificering. Ook voor de loopbruggen die de nieuwbouw met de bestaande gebouwen verbinden werd veel gebruik gemaakt van glas. Hierin integreerde Colt natuurlijke ventilatie-eenheden, type EuroCO, die worden aangestuurd door het gebouwbeheerssysteem.

Project
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions