RET Rotterdam, brandveiligheidssystemen in Metrostations, pilot project Station Eendrachtsplein

Naar aanleiding van een onderzoek naar de veiligheid van Metrostations in Nederland, is door de RET een pilot project gestart. De veiligheid tijdens brand van het station Eendrachtsplein is uitvoerig onderzocht, middels diverse simulatietechnieken.

Station Stadhuis, Rotterdam Station Leuvehaven, Rotterdam

Onderzoek

Middels ontvluchtingsimulaties is de tijd, benodigd voor ontvluchting, inzichtelijk gemaakt, waarbij uitgegaan is van een maximaal gebruik. Parallel hieraan is een brandsimulatie uitgevoerd, waarbij verblijfscriteria aan de hand van rookconcentraties en temperaturen werden onderzocht.

In Nederland zijn deze (BOM) criteria zijn door de commissie Tunnelveiligheid vastgesteld.

Primeur

Metrostation Eendrachtsplein is als eerste ondergrondse station in Nederland uitgerust met voorzieningen welke tot doel hebben het verbeteren van de begaanbaarheid van de vluchtwegen tijdens brand en het realiseren van een inzetmogelijkheid voor hulpdiensten.

Door Colt is een brandveiligheids concept ontwikkeld, dat in nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, onderzoeksbureau, middels bovengenoemde simulatietechnieken op effectiviteit is getoetst.

Colt concept

De ontwerpvrijheid in het bestaande metrostation, alsmede het continue gebruik, legt de oplossingsvrijheid aan banden.

Door Colt is derhalve gebruik gemaakt van aanwezige bouwkundige constructies, waarin mechanische rook- en warmteafvoer systemen werken geïntegreerd. Er is voor een zogenaamd push-pull installatie gekozen. Aan de hand van de brandlocatie kan een stromingsrichting worden bepaald.

Voor de beperking van de uitbreiding van rook en de geleiding ervan, is voorzien in een systeem met activeerbare rookschermen. Deze afrolbare schermen, zijn speciaal voor toepassing in tunnels ontworpen. De locaties zijn zo gekozen dat er geen hinder kan ontstaan voor ontvluchting, waarbij maximaal gebruik gemaakt kan worden van de bestaande vluchtvoorzieningen.

Middels een geavanceerd bedieningsysteem wordt het geheel aangestuurd.

Project
Download case study
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions