Premier Travel Inn - energiezuinig Caloris®WRF systeem bespaart ruimte, energie én geld

Colt International heeft het energiezuinige Caloris ® WRF (water als koude-middel) airconditioningsysteem geïnstalleerd in de onlangs opgeleverde Premier Travel Inn te Wolverhampton.
Het Caloris®WRF systeem werd gekozen om zijn veelzijdige toepassings-mogelijkheden. Want door zijn ruimte-, energie- en geldbesparende eigenschappen is Caloris®WRF dé ideale oplossing voor hotels. 
Eén van de redenen waarom voor Caloris®WRF is gekozen, is de mogelijkheid van het systeem om lange afstanden te overbruggen: in dit geval moesten de warmtepompen op een afstand van 80 m van het hotel worden geïnstalleerd.

Premier Travel Inn - energiezuinig Caloris®WRF systeem bespaart ruimte, energie én geld
Premier Travel Inn - energiezuinig Caloris®WRF systeem bespaart ruimte, energie én geld

Bij een variabel koudemiddel systeem (VRF) zou over deze afstand een aanzienlijk druk- en rendementsverlies zijn opgetreden - bij Caloris®WRFniet. Het ontwerp van het Caloris®WRF -systeem bespaarde de cliënt bovendien geld, aangezien de waterbuffertank kon vervallen en in plaats daarvan het water-circuit wordt gebruikt. En omdat de waterleidingen in de vloer zijn gelegd, wordt het energierendement aanzienlijk verbeterd door de thermische massa.

In elk van de 85 hotelkamers, die over vijf verdiepingen zijn verdeeld, zijn individueel instelbare Colt Caloris®WRF-units (bouwgrootte 1 en 2) geïnstalleerd. Deze horizontale binnenunits behoren tot de stilste en meest platte op de markt.  In tegenstelling tot VRF-airconditioning- systemen gebruikt het Colt Caloris®WRF systeem water voor het transport van energie tussen de verschillende warmtepompen. Er wordt dus een minimale hoeveelheid koudemiddel gebruikt, waardoor de noodzaak van een duur lekdetectie-systeem in elke kamer en de wettelijk vereiste interne inspec-ties van CFK-installaties vervallen.

En aangezien alle apparatuur onafhankelijk functioneert, kunnen eventuele storingen snel gelokaliseerd worden - terwijl een storing in een VRF-machine het gehele systeem kan doen uitvallen. Met het oog op de flexibiliteit zijn buiten twee hoog-efficiënte lucht/waterwarmtepompen geïn-stalleerd.

De Travel Inn maakt deel uit van het Bluebrick ontwikkelingsproject in Wolverhampton - de opzienbarende wedergeboorte van de kanaalwijk. Bluebrick ligt op loopafstand van het stadscentrum, en met een geplande vernieuwing van het aangrenzende wegennet is Bluebrick het enige project in deze stad dat speciaal is ontworpen voor gecombineerd gebruik.

Project Details
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions