Plasmafiltratie – Ionisatie

Plasmafiltratie of ionisatie wordt toegepast bij het bestrijden van geuren, schimmels, bacteriën en stoffen. De techniek is geschikt voor het reduceren van de geuremissie van slachtafval en GFT. Het principe is eenvoudig: zuurstof wordt langs een hoog frequente buis geleid. De zuurstofdeeltjes worden hier positief geladen en gaan daardoor een reactie aan met de geurmoleculen. De geurmoleculen vallen uiteen in de oorspronkelijke componenten. In tegenstelling tot nageschakelde technieken vindt de geurbestrijding direct bij de bron plaats, waarbij de ruimte zelf als reactiekamer gebruikt wordt. Het rendement is hierdoor hoog (95%) en het energieverbruik laag. Bijkomend voordeel is dat schadelijke agressieve componenten in de ruimte afgebroken worden waardoor de constructie langer behouden blijft. 

Een tweede toepassing is plasmafiltratie als stofbestrijding. Bijvoorbeeld in de metaalindustrie. Door de geladen ionen worden de lasstoffen geclusterd, ze worden zwaar en vallen naar beneden, Ze kunnen niet meer worden ingeademd. Vrijkomende geuren en gassen worden afgebroken.

Een derde toepassing is de actieve bacteriën en schimmelbestrijding in onder andere de voedingsmiddelenindustrie door de primaire luchtstroom te voorzien van ionisatie. Het ionisatiesysteem produceert bipolaire zuurstofmoleculen. Deze moleculen oxideren of neutraliseren vervuilingen, geuren, schimmels etc. en houden de lucht op natuurlijke wijze schoon. Schimmels worden zo onschadelijk gemaakt en kunnen via de lucht niet meer overgedragen worden.

Download brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions