Colt Brandveiligheid - Ventilatie en Rookbeheersing in Parkeergarages

Het Colt concept voor stalling- en parkeergarages is een compleet concept dat zowel voorziet in dagelijkse ventilatie als in rookventilatie. Het complete concept bestaat uit stuwkrachtventilatoren, afvoerventilatoren, branddetectie, CO/LPG detectie, regelapparatuur, afsluitsecties en rook- / brandschermen.

Colt Brandveiligheid - Ventilatie en Rookbeheersing in Parkeergarages
Colt Brandveiligheid - Ventilatie en Rookbeheersing in Parkeergarages

Rookbeheersing en RWA industrie

 • Dagelijks:

  • Verhoogt welzijn aanwezige personen
   (gezonde lucht 3 l/s/m2 volgens NEN2443)

  In geval van brand:

  • Vereenvoudigt inzet brandweer
  • Beschermt gebouwconstructie

  Bouwbesluit en gelijkwaardigheid

  Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden. In met name ondergrondse parkeergarages is een opdeling in brandcompartimenten vaak niet gewenst. Niet door de eigenaar en niet door de brandweer. Met een rookbeheersingsysteem kan de vereiste gelijkwaardigheid worden geboden en zo kan een parkeergarage onverdeeld gerealiseerd worden.

  Dagelijkse ventilatie en rookbeheersing

  In parkeergarages is sprake van een verhoogde concentratie giftige gassen. Voor het afvoeren van deze uitlaatgassen kan gekozen worden voor een continue ventilatie of voor ventilatie gebaseerd op CO / LPG detectie. Het systeem wordt in het laatste geval ingeschakeld bij een overschrijding van de waarden of naar gelang de behoefte.  In geval van brand stuurt het rookdetectiesysteem de ventilatoren automatisch aan op het niveau waar de brand zich bevindt.

Download whitepaper
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions