Colt brandveiligheid - overdrukinstallaties in hoogbouw, vluchttrappenhuizen, veiligheidstrappenhuizen, liften

Een overdrukinstallatie is een mechanisch rookbeheersingssysteem dat door middel van toevoer van lucht een bepaalde ruimte van een gebouw op een hogere druk brengt dan de rest van het gebouw. Hiermee wordt voorkomen dat rook doordringt in bijvoorbeeld trappenhuizen, portalen of liftschachten.

Colt brandveiligheid - overdrukinstallaties in hoogbouw, vluchttrappenhuizen, veiligheidstrappenhuizen, liften
Colt brandveiligheid - overdrukinstallaties in hoogbouw, vluchttrappenhuizen, veiligheidstrappenhuizen, liften

Overdrukinstallaties

  • Zorgen voor een veilige vluchtweg
  • Eenvoudiger inzet van hulpdiensten

Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden. Volgens het Bouwbesluit geldt voor hoogbouw dat er voldoende vlucht- en/of veiligheidstrappenhuizen aanwezig moeten zijn.

Veiligheidstrappenhuizen  moeten via een niet-besloten ruimte kunnen worden betreden en vluchttrappenhuizen moeten voorzien zijn van een voorportaal. Als een van beide niet gewenst is of wanneer men hier niet in kan voorzien, kan gekozen worden voor een overdrukinstallatie. Door het op een verhoogde druk zetten van een trappenhuis wordt voorkomen dat rook en hitte in het trappenhuis stromen. Ook in (brandweer-) liften kunnen overdruksystemen worden toegepast.

Download whitepaper
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions