Werkgroep RWA presenteert onderzoek RWA industrie

RWA in industriegebouwen nut voor de brandveiligheid

Geïnitieerd door Werkgroep RWA

Bij een brand is vanzelfsprekend de veiligheid van aanwezige mensen en brandweer prioriteit no. 1. Echter in landen als Duitsland, België en Frankrijk wordt in de regelgeving ook terdege stilgestaan bij de economische schade, de bedrijfscontinuïteit van het getroffen bedrijf én milieuschade. Wetgevers in de ons omringende landen zijn van mening dat de aanwezigheid van een goed gedimensioneerde en onderhouden RWA-installatie een grote toegevoegde waarde heeft. Daarom initieerde de Werkgroep RWA* een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van RWA in industriegebouwen.

Onderzoek naar toepassing RWA in industriegebouwen

Bij het onderzoek ligt de nadruk op:

 • Het toepassen van RWA-systemen in Nederland in het verleden.
 • Het toepassen van RWA-systemen in Nederland nu.
 • Het toepassen van RWA-systemen in het buitenland.
 • De manier waarop een RWA-installatie kan bijdragen aan het minimaliseren van de gevolgen van een brand.

Complete rapport kosteloos beschikbaar

Het onderzoek is verwoord in een rapportage. Hieronder een beknopte samenvatting. Bent u geïnteresseerd in de complete rapportage? Vraag het dan aan via info@werkgroepRWA.com.

*Werkgroep RWA is een samenwerking tussen Colt International en Brakel Atmos Samenvatting onderzoek RWA in industriegebouwen - nut voor brandveiligheid

De Auteur

Ir. E. Janse (technische natuurkunde) studeerde aan de TU Delft en is na zijn studie werkzaam geweest bij TNO Centrum voor Brandveiligheid (nu: Efectis), Adviesbureau LPB (nu: LPB Sight) en is vanaf 2007 zelfstandig adviseur Brandveiligheid. In zijn TNO-periode hield hij zich nadrukkelijk bezig met rookverspreiding en fire-safety engineering.

Wat is RWA (Rook- en Warmteafvoer)?

RWA staat voor Rook- en WarmteAfvoer. Bij een brand in een afgesloten ruimte ontstaat bovenin een rooklaag. Deze bouwt op (wordt dikker en heter). Door het afvoeren van rook en warmte ontstaat minder snel gevaar voor gebouwgebruikers, hulpverleners en gebouwen.

Een RWA-systeem is opgebouwd uit:

 • rookafvoervoorzieningen
 • luchttoevoervoorzieningen
 • bedieningssysteem
 • rookschermen

Een RWA-systeem wordt aangestuurd vanuit een automatisch branddetectiesysteem.

Doel RWA: veiligheid van mensen en schadebeperking

Een RWA wordt ingezet ter ondersteuning van ontvluchting, brandweerinzet, bescherming van hoofddraagconstructies/gebouwen, schadebeperking en het creëren van een niet-besloten ruimte.

Met een juist gedimensioneerd RWA-systeem:

 • wordt flash-over voorkomen
 • krijgen de aanwezige personen voldoende gelegenheid het gebouw te ontvluchten
 • heeft de brandweer bij aankomst zicht op de brandhaard en kan snel en effectief aan de slag
 • waardoor de kans op een succesvolle repressie aanmerkelijk wordt vergroot
 • blijft de gebouwconstructie gehandhaafd
 • blijft materiële schade beperkt
 • blijft milieuschade beperkt
 • blijft sociale schade beperkt

Certificering borgt juiste dimensionering RWA-installaties

Sinds medio 2002 is het mogelijk om RWA-installaties te certificeren. Doel: het nastreven van een hoger kwaliteitsniveau. Dit wordt geborgd door onder andere eisen te stellen aan techniek, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen. In het Bouwbesluit 2012 is daarnaast ook vastgelegd dat RWA-installaties voorzien moeten zijn van een inspectiecertificaat op basis van doelmatigheid.

Historie van Rook- en Warmteafvoer

In de jaren ’80 en ’90 maakte RWA zowel in Nederland als in ons omringende landen een essentieel onderdeel uit van de brandveiligheid. In de landen om ons heen is dit nog steeds zo.

In Nederland is de regelgeving inmiddels echter sterk veranderd.

En nu? Ernstige incidenten leiden naar kwadrantenmodel

Naar aanleiding van ernstige incidenten in industriegebouwen (o.a. De Punt – Tynaarlo) is een nieuwe brandweerdoctrine ontwikkeld. Het zogenaamde kwadrantenmodel, een keuzemodel waarbij de brandweer kiest tussen een defensieve buiten, offensieve buiten, defensieve binnen of offensieve binnen inzet. Hierbij geldt voor de brandweer wel een inspanningsverplichting maar geen inzetverplichting.

RWA maakt een snellere en betere beoordeling van de juiste brandweerinzet mogelijk.

Toekomst: RWA past in scenariobenadering/risicobenadering

Steeds vaker ontwikkelt brandveiligheid zich op basis van risicobenadering. Dit is nieuw voor brandveiligheid maar al langer in gebruik voor bijvoorbeeld de externe veiligheid.

Het biedt de mogelijkheid niet alleen de worst-case situatie te beschouwen maar ook andere (brand)scenario’s te analyseren en wegen. NEN 6079 omschrijft voor het eerst een dergelijke benadering.

Het grote voordeel van de risicobenadering is dat maatregelen die geen impact hebben op het ergst denkbare scenario, maar wel degelijk een zeer positieve invloed hebben, worden beloond. Een metafoor die hier prima past is het verplichte gebruik van de autogordel. Als je met 150 km/h tegen een boom rijdt zal de gordel je waarschijnlijk niet helpen maar rijd je met een lage of middelmatige snelheid tegen een boom dan biedt de gordel je absoluut bescherming.

Iedereen is het erover eens dat de gordel zinvol is, ondanks dat deze in het worst-case scenario geen toegevoegde waarde biedt. Toch is een autogordel verplicht.

Het buitenland: RWA wettelijke basisvoorziening

Onder andere in Duitsland, België en Frankrijk erkent men de werking van een RWA-systeem en moet al in relatief kleine hallen voorzien worden in een vorm van Rook- en WarmteAfvoer.

Zo moeten in Duitsland hallen > 200 m²< 800 m²voorzien zijn van een vorm van rookwarmteafvoer en wordt in hallen vanaf 800 m² veelal een volwaardige RWA-installatie geëist.

Conclusie: RWA nuttig voor verhoging brandveiligheid

RWA-installaties zijn nuttige toevoegingen voor de brandveiligheid van industriegebouwen.

Met RWA is immers in veel brandscenario’s een langere fase van een rookvrije laag en een beperkte temperatuuropbouw binnen het brandcompartiment te verwachten. Zelfs als de brandweer niet in alle scenario’s offensief kan optreden, dan nog zijn vele andere scenario’s wel te bestrijden dankzij de Rook- en Warmteafvoer. Laten we daarom de RWA als een autogordel beschouwen!

RWA-installaties zijn qua investering overzichtelijk en niet alleen geschikt voor rook- en warmteafvoer maar ook voor comfortventilatie en indien gewenst als daglichtvoorziening.

Natuurlijke ventilatie past hiermee prima in een duurzame omgeving.

Ga terug

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions