Klimaatsystemen in de industrie

Het Colt programma klimaatsystemen voor de industrie biedt voor iedere individuele situatie een goed functionerende oplossing.

Klimaatsystemen in de industrie
Klimaatsystemen in de industrie

Een integrale benadering:

 • Koude/warmte
 • Stoffen/dampen
 • Vocht
 • Licht/donker
 • Veiligheid
 • Milieu
 • Energiebesparing

Ieder gebouw heeft een eigen klimaat. Met een bepaalde temperatuur, stralingen, luchtsnelheden en vochtigheidsgraad. Dit klimaat wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals mensen en hun activiteiten, het productieproces, machines, motoren, verlichting, de zon en andere warmtebronnen. Het beheersen van dit klimaat heeft als doel een gezonde, veilige en behaaglijke werkomgeving te creëren.

Van oudsher is Colt de specialist op het gebied van natuurlijke ventilatie, de meest energiezuinige ventilatiemethode die er bestaat. Maar ook systemen voor warmte-uitwisseling en terugwinning maken al tientallen jaren deel uit van de Colt concepten.

Daarnaast ontwikkelde Colt nieuwe systemen, zoals systemen die gebruik maken van zonne-energie of klimaatsystemen op basis van warmtepomptechniek, adiabatische koeling voor de industrie, warmte-opslag etc. Allemaal energiezuinige technieken die de basis voor een duurzame omgeving vormen.

Colt heeft klimaattechnieken voor vrijwel iedere industriële branche

Duurzame klimaatsystemen in de industrie

Colt is continu bezig met innovaties, technieken die energie besparen en het combineren van bestaande technieken met nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan duurzame oplossingen. Voor iedere nieuwe ontwikkeling worden om te beginnen de eerste drie stappen van de Trias Energetica doorlopen:

 1. verminder het energieverbruik door de benodigde energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken
 2. maak waar mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen
 3. gebruik fossiele brandstoffen op de meest schone wijze deze stappen worden waar mogelijk aangevuld met stap hergebruik van energie
 4. hergebruik van energie

Met veel aandacht voor de  minimalisatie van de CO2 uitstoot.
Klimaatsystemen zijn bij uitstek hiervoor geschikt.

Om de voorwaarden voor duurzaam produceren te scheppen, heeft Colt het concept De Frisse Fabriek ontwikkeld. De Frisse Fabriek is innovatief, duurzaam én winstgevend.

Lees meer van het concept Frisse Fabriek >

Download de brochure
Product portfolio
Blader online door onze portfolio

Product portfolio
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions