Klimaatsystemen in de voedingsmiddelenindustrie

Nergens zijn de eisen aan het productieproces zo hoog als in de voedingsmiddelenindustrie. Met hygiëne als belangrijkste ingrediënt. En niet alleen het productieproces, ook de gebruikte materialen, de mensen én de klimaatinstallatie moeten aan de strenge hygiënische eisen voldoen die kwaliteitssystemen als HACCP opleggen.

Klimaatsystemen voor:

 • Zuivelindustrie
 • Drankenindustrie
 • Aardappelen/Groenten industrie
 • Zoetwarenindustrie
 • Brood- en banketfabrieken
 • Vlees (verwerkende)industrie
 • Thee- en koffie-industrie

Het binnenklimaat in de voedingsmiddelenindustrie is net zo divers als het soort bedrijven in deze branche. Universeel doen zich problemen voor met warmte, vocht, tocht en hygiëne.

1. Temperatuur

In veel bedrijven komen temperatuurschommelingen voor. Het is (plaatselijk) veel te warm door bijvoorbeeld de ovens in de brood- en banketindustrie, door pasteuriseerprocessen in de dranken- en zuivelindustrie, door blancheren in de groente- en fruitverwerking, door het branden van koffie of het ontharen in slachterijen.

2. Vocht

In vrijwel alle bedrijven binnen de voedingsmiddelenindustrie ontstaat door het productieproces een te hoge relatieve vochtigheid en daardoor condensatie. Nevel en mistvorming, beslagen ramen en gladde vloeren zijn hier het gevolg van. Deze tasten de gebouwconstructie en de apparatuur aan.
De kans op schimmelvorming stijgt en dit is uit hygiënisch oogpunt absoluut ontoelaatbaar. Bovendien wordt de kwaliteit van het product in een aantal bedrijven direct beïnvloed door de vochtigheidsgraad.

3. Tocht

Door overdruk, directe machine-afzuiging of door luchtverplaatsing van warmere afdelingen naar koelere ruimten ontstaat tocht. Geen aangename arbeidsomstandigheid.

4. Luchtkwaliteit

De luchtgesteldheid varieert per bedrijf. Zo komt bijvoorbeeld in de meel- en veevoederindustrie, zoetwaren-, brood- en banketfabrieken en de thee- en koffie-industrie veel stof voor en kunnen agressieve dampen of vettige lucht voorkomen

Integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem in de voedingsmiddelenindustrie biedt Colt een passend concept, waarbij de problemen integraal benaderd worden en één oplossing, afgestemd op de specifieke situatie, het resultaat is.

De klimaatsystemen die Colt in deze branche toepast, kenmerken zich door:

 • hytiënische coatings / RVS kanalen
 • eenvoudig te reinigen
 • filtratie op maat
 • een hoog rendement en laag energieverbruik
 • bedrijfszekerheid

Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies waarvan de resultaten gegarandeerd kunnen worden. Ook de productie en installatie, service en onderhoud van de technische apparatuur is in eigen handen.

Klimaatmeting aanvragen
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions