Klimaatsystemen in de textielindustrie

De textielindustrie heeft in de zomermaanden vaak te kampen met een warmteprobleem en kent in de wintermaanden opstartproblemen door te lage temperaturen.

Klimaatsystemen voor:

  • Textiel productie
  • Textielveredeling
  • Confectie industrie
Klimaatsystemen in de textielindustrie
Klimaatsystemen in de textielindustrie

Het binnenklimaat in de textiel branche kenmerkt zich door een aantal universele problemen:

1. Temperatuur

De temperatuur in de textielproductie is door de warmte afgifte van mens en machine hoog. Komt daar nog de zomerwarmte bij dan is deze al snel té hoog. In de winter daarentegen zijn de temperaturen aan het begin van de dag zo laag dat dit tot opstartproblemen leidt.

2. Vocht

De relatieve vochtigheid van de lucht is in de textiel- en confectie-industrie van groot belang. Een te lage rv kan in de textielindustrie tot draadbreuk, maatafwijkingen bij de kartonnen sjablonen of statische oplading leiden. In de confectie-industrie leidt een te lage rv tot draadbreuk en tot het samentrekken van de stof bij de verwerking. In de confectie-industrie heeft men extra vochtproblemen door de hoge vochtafgifte van stoomverbruikende apparaten.

3. Tocht

Tochtklachten door de directe afzuiging van de vlakdruk- en rotatiedrukmachines zijn een bekend verschijnsel in deze bedrijfstak. Tocht is hinderlijk en slecht voor de gezondheid van de werknemers.

4. Stof, dampen en geuren

Stofproblemen, dampen die vrijkomen bij bijvoorbeeld het strijken van het textiel en geuroverlast van de gebruikte verf zijn in de gehele bedrijfstak aanwezig.

Integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem in de textielindustrie biedt Colt een passend concept, waarbij de problemen integraal benaderd worden en één oplossing, afgestemd op de specifieke situatie, het resultaat is. Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies waarvan de resultaten gegarandeerd kunnen worden. Ook de productie en installatie, service en onderhoud van de technische apparatuur is in eigen handen.

Klimaatmeting aanvragen
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions