Klimaatsystemen in de metaalindustrie

Kenmerkend voor het klimaat in de metaalindustrie zijn problemen met de temperatuur, (las-) rook, dampen en licht.

Klimaatsystemen voor o.a.:

  • Gieterijen, walserijen, smederijen
  • Metaal verwerkende industrie
  • Metaal bewerkingsindustrie

In het binnenklimaat van de metaalindustrie en metaalverwerkende industrie doen zich vaak problemen voor met:

1. De temperatuur op werkniveau

In de veelal grote productieruimten stijgt in de winter de warme lucht naar het dak waardoor het koud is en in de zomer wordt het door zonnestraling al snel te warm. Op die plaatsen waar lassen, gietprocessen en walsen onderdeel van het productieproces vormen, wordt het warmteprobleem extra sterk omdat bij die processen nog eens extra veel warmte vrijkomt.

2. Tocht

In deze branche ontstaan snel tochtverschijnselen zowel door de grote productiehallen als door de concentratie van warmte op één punt. Waar gewerkt wordt met spuitcabines (zoals in de transportmiddelenindustrie) kunnen de tochtverschijnselen door de directe afzuiging ook nog versterkt worden.

3. Luchtkwaliteit

De gesteldheid van de lucht geeft in de metaalproductie veel problemen. Vrijkomende lasdampen, rook en roet zijn bekende verschijnselen. De geuroverlast die er mee gepaard gaat ook. Vrijkomende olienevels en gasconcentraties zijn onverbrekelijk verbonden met de metaalproductie evenals vrijkomden chloorverbindingen en lijmdampen.

4. Licht

Zeker in de oudere industriegebouwen in deze branche is door het grote volume van de ruimte weinig daglicht op de werkvloer aanwezig.

Integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem biedt Colt een passend concept, waarbij de problemen integraal benaderd worden en één oplossing, afgestemd op de specifieke situatie, het resultaat is. Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies waarvan de resultaten gegarandeerd kunnen worden. Ook de productie en installatie, service en onderhoud van de technische apparatuur is in eigen handen.

Klimaatmeting aanvragen
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions