Klimaatsystemen in de kunststof industrie

Klimaatsystemen in de kunststof industrie
Klimaatsystemen in de kunststof industrie

Het binnenklimaat in de kunststofindustrie wordt gekenmerkt door grote hoeveelheden vrijkomende warmte, door stof, tocht en een hoog energieverbruik.

Klimaatsystemen voor:

  • Extrusiebedrijven (thermoplast, thermoharder)
  • Spuitgieterijen
  • Folieblazerijen
  • Thermovormen

In de kunststof branche komt over het algemeen het hele jaar door veel warmte vrij. Om te zorgen voor goede arbeids- omstandigheden is het daarom van belang de temperatuur op de werkvloer te beheersen. Tegelijkertijd leent het productieproces zich in veel gevallen uitstekend voor het gebruiken van de vrijkomende warmte in het klimaatsysteem. Zo wordt veel energie bespaard.

1. Warmte

Grote hoeveelheden warmte komen vrij zowel in de vorm van convectie als van straling. Het beheersen van de temperatuur op de werkvloer is echter noodzakelijk om aanvaardbare werkomstandigheden te creëren. Bovendien is het voor de kwaliteit van sommige producten nodig om een vrijwel constante ruimtetemperatuur te handhaven.

2. Tocht

Tocht, veroorzaakt door de grote verschillen in temperatuur in de ruimte of tussen ruimten, is een tweede universele klacht in de kunststof branche. Tocht is niet alleen hinderlijk en slecht voor de werknemers, maar kan ook aanleiding geven tot kwaliteitsverlies van het producten.

3. Vocht

In delen van de bedrijfstak, bijvoorbeeld bij het spuitgieten, wordt kunststof verwarmd en vervolgens weer afgekoeld. Door de geforceerde koeling is door het temperatuurverschil de kans op condensatie op de koude matrijzen groot.

4. Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht loopt sterk uiteen, afhankelijk van het productieproces. Zo komen in bepaalde bedrijven schadelijk dampen vrij in de vorm van styreen, ozon, en monovinylchloride, wat ook stankoverlast oplevert. In andere bedrijfstakken ontstaan gladde vloeren door talkpoeder of leveren de machines statische oplading.

5. Energieverbruik

Het productieproces in deze bedrijfstak kent een enorm energieverbruik. De warmte die bij het proces vrijkomt wordt ook nog eens naar buiten afgevoerd. In veel gevallen is het echter mogelijk die warmte opnieuw te gebruiken voor het (bij-)verwarmen van werkplekken elders in de productiehal of naastgelegen ruimten.

Integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem in de kunststof industrie biedt Colt een passend concept, waarbij de problemen integraal benaderd worden en één oplossing, afgestemd op de specifieke situatie, het resultaat is.
Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies waarvan de resultaten gegarandeerd kunnen worden. Ook de productie en installatie, service en onderhoud van de technische apparatuur is in eigen handen.

Klimaatmeting aanvragen
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions