Klimaatsystemen in de grafische industrie

Zowel in de papierproductie als in drukkerijen is het van belang het binnenklimaat te beheersen om enerzijds een goed werkklimaat te creëren en anderzijds de kwaliteit van het product te waarborgen.

Klimaatsystemen voor:

  • Drukkerijen
  • Drukwerkverwerking
  • Binderijen
  • Papierproductie
  • Papierverwerking en –opslag

In de grafische industrie kunnen problemen met het binnenklimaat binnen één bedrijf zeer tegengesteld aan elkaar zijn.

1. Luchtvochtigheid

In de grafische industrie kan men zowel men een te hoge als een te lage luchtvochtigheid te kampen hebben. Op de pulpafdeling bijvoorbeeld ka een te hoge luchtvochtigheid gemakkelijk leiden tot condensvorming waardoor roestvorming en rottingsverschijnselen kunnen optreden. Bovendien zorgt condensatie voor gevaarlijke gladde vloeren en nevelvorming en leidt druppelvorming tot kwaliteitsverlies en uitval.
Tegelijkertijd kan in de verwerkingsafdeling de luchtvochtigheid juist te laag zijn en leiden tot gewichtsverlies, maatverschillen en statische oplading van het papier. Het papier wordt daardoor moeilijk te verwerken en leidt to een verlaagde productie en kleurafwijkingen. Een direct gevolg is productie-uitval.

2. Warmte/Koude

Zowel in de papierproductie als in drukkerijen wordt het ’s zomers al snel te warm en is het in de winter vaak een probleem de ruimte goed op een aangename werktemperatuur te houden.

3. Tocht

Tocht, veroorzaakt door de machine-afzuiging, geeft aanleiding tot storingen en een verhoogd ziekteverzuim.

4. Luchtkwaliteit

Bij het snijden van papier of door poederinstallaties op drukpersen komt stof vrij in de ruimte, terwijl vrijkomende dampen als tolueen de luchtkwaliteit verder verslechteren.

5. Geluid

Het geluidniveau, met name in de papierproductie, is zeer hoog.

Integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem in de grafische industrie biedt Colt een passend concept, waarbij de problemen integraal benaderd worden en één oplossing, afgestemd op de specifieke situatie, het resultaat is.
Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak: onderzoek ter plaatse, een analyse van het probleem, gevolgd door een conceptontwikkeling en een advies waarvan de resultaten gegarandeerd kunnen worden. Ook de productie en installatie, service en onderhoud van de technische apparatuur is in eigen handen.

De juiste temperatuur, luchtvochtigheid en voldoende ventilatie. Voor de grafische industrie is de beheersing van deze factoren heel belangrijk. Het Colt klimaatconcept voor de grafische industrie maakt gebruik van de nieuwste manieren van ventileren, koelen èn verwarmen. Zowel voor de productieruimte als voor de aangrenzende kantoren. De laatste ontwikkelingen voor de grafische industrie zijn vooral te vinden op het gebied van:

  • luchtbevochtiging
  • het toepassen van moderne warmtepompsystemen om zowel de werkvloer als de kantoren te verwarmen en koelen. Ten opzichte van traditionele luchtbehandeling kan dit een energiebesparing opleveren tot wel 50%.
  • Controlesystemen op de ventilatie voor oplosmiddelen. Hiermee kan warmteverlies in de winter voorkomen worden en bespaart u in de zomer op koeling.
  • Hergebruik van productiewarmte.

 Een mix van deze systemen garandeert niet alleen een optimaal klimaat, maar bovendien een forse kostenbesparing.

Klimaatmeting aanvragen
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions