Colt Infratechniek

Colt ontwerpt, levert, installeert en onderhoud systemen voor de ventilatie en rookgasventilatie, overdrukventilatie voor tunnels en onder- en bovengrondse stations

Rookbeheersing en RWA Infratechniek

Binnen het vakgebied Infratechniek biedt Colt onderstaande service aan haar klanten:

  1. ontwerp ventilatiesystemen / overdruksystemen
  2. productie en levering
  3. montage
  4. oplevering
  5. certificering
  6. onderhoud
  7. 0-inventarisatie

CFD Simulatie

Computational Fluid Dynamics (CFD) is een stuk gereedschap om stromingen en warmteoverdracht te simuleren met behulp van de computer. De basis van CFD is het oplossen van een aantal vergelijkingen voor een gebied dat in kleine cellen is opgedeeld. CFD is de best beschikbare methode, om stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties. Daar waar eenvoudige standaard zonemodellen en berekeningsmethoden niet toepasbaar zijn, kan gebruik gemaakt worden van deze techniek. De voorspellende waarde is voor de praktijk van groot belang. Colt Technology heeft veel ervaring opgebouwd en past deze techniek al sinds het begin van de negentiger jaren toe. Voor elke specifieke toepassing wordt de meest geschikte software (paketten CFX, FDS, Fluent en Flowvent) gebruikt. CFD biedt de ontwerper en gebruiker dus de mogelijkheid om in een voorstadium nauwkeurig de werking van het ontworpen ventilatiesysteem te bepalen. Reeds in een vroeg stadium kan met behulp van deze tool het ontwerp wordt geoptimaliseerd en biedt CFD een prima basis voor nader overleg met bevoegd gezag. Ook biedt CFD de mogelijkheid om unieke oplossingsrichtingen / ventilatieschema’s te beoordelen. Reeds meerdere Colt CFD-simulaties zijn gevalideerd aan de hand van full-scale testen op locatie.

Lees meer over CFD simulaties

Projectbegeleiding

In de uitvoering kan Colt ingeschakeld worden voor de volledige begeleiding van een project. Colt is bekend met systeemengineering, Prins-2, UAV-GV, etc. Elke te volgen stap wordt vooraf omschreven en vastgelegd.

Download de brochure
Download whitepaper
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions