Colt Brandveiligheid - Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen

In industriële gebouwen kan een rookbeheersingssysteem verschillende doelen dienen. Het systeem zorgt in geval van brand voor een veilige vluchtweg voor aanwezige personen, voor minder schade aan gebouwen en goederen, biedt de brandweer zicht op de brandhaard en maakt grotere brandcompartimenten mogelijk.

Colt Brandveiligheid - Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen
Colt Brandveiligheid - Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen

Rookbeheersing en RWA industrie

 • Veilige langere vluchtweg
 • Grotere brandcompartimenten
 • Bescherming staalconstructie
 • Bescherming opgeslagen goederen

Het principe van een rookbeheersingsysteem met behulp van een rook- en warmteafvoer installatie is gebaseerd op meerdere onderdelen: hete rookgassen worden afgevoerd door een natuurlijk rwa systeem of een mechanisch rwa systeem, ondersteund door luchttoevoersystemen en rookschermen.

Een Rook- en Warmte Afvoersysteem (RWA) draagt bij aan schadebeperking in geval van brand. Dit wordt veelal door verzekeringsmaatschappijen gehonoreerd.

Bouwbesluit en gelijkwaardigheid

Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden. In de industrie is dit vooral van belang voor de 

 • Afmeting van het brandcompartiment 
  Volgens het bouwbesluit mag de compartimentgrootte maximaal 1000 m² zijn.
 • Lengte van de vluchtweg
  Volgens het bouwbesluit mag de vluchtweglengte maximaal 30 - 60 meter bedragen, afhankelijk van de bezettingsgraad.
 • Brandwerendheid van de hoofddraagconstructie
  In het bouwbesluit is de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie vastgelegd op 30-60-90-120 minuten.

Met het toepassen van Rook- en Warmte Afvoersystemen (RWA) kan in een groot aantal gevallen de vereiste gelijkwaardigheid worden geboden.

Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions