Hoe werkt adiabatische koeling? Wat is adiabatische koeling?

Adiabatische verdampingskoeling presteert goed

U kent verdampingskoeling wel uit uw alledaagse leven. Als u over uw vochtige huid wrijft, merkt u onmiddellijk de afkoeling van de huid door de verdamping. Het koeleffect is nog sterker als u bijvoorbeeld met een nat T-shirt in de wind staat. Het T-shirt is in dat geval de drager voor het water. Het water wordt verdampt door de langsstromende lucht. De koeling die u waarneemt is verdampingskoeling. Eenvoudig gezegd wordt er een grote hoeveelheid warmte onttrokken aan de langsstromende lucht, die nodig is om het water te verdampen.

Verdamping onttrekt veel warmte aan de lucht

Verdampingskoeling is een zeer krachtige koelmethode. De aanvoerlucht wordt daarbij niet met koud water gekoeld, maar door het onttrekken van een grote hoeveelheid warmte die gebruikt wordt voor de verdamping. U krijgt een idee hoeveel energie nodig is om water van vloeistof in damp om te zetten, als u zich voorstelt dat u een liter kokend water op uw fornuis volledig laat verdampen. Het verdampen duurt ongeveer vijf keer zo lang als het aan de kook brengen van het koude water.

Hoe kan men de grote hoeveelheid energie die nodig is om water te verdampen, gebruiken voor koeling van de lucht?

In de CoolStream wordt, net als bij het natte T-shirt in de wind, geen extra energie toegevoerd om het water te verdampen. De benodigde warmte wordt, eenvoudig gezegd, uit de luchtstroom zelf onttrokken. De lucht koelt daardoor af.

Hoe warmer het is, hoe hoger ook het koelvermogen

Gangbare airconditioners hebben uitgerekend op de heetste dagen van het jaar het minste koelvermogen of vallen dan zelfs helemaal uit. Om gangbare systemen te dimensioneren voor extreem weer, zou namelijk erg duur worden.

Bij de CoolStream is dat anders. Hoe warmer en droger de buitenlucht is, des te sneller verdampt het water in de CoolStream. En hoe sneller het water verdampt, des te meer warmte wordt door de verdamping aan de lucht onttrokken.

Het koelvermogen van de CoolStream is dus van nature het hoogste op de dagen dat u die het meeste nodig heeft. Dat geldt zowel voor de seizoenen als voor het moment van de dag. Het is bekend dat conventionele airconditioners met compressor op de heetste dagen van het jaar nog wel eens uitvallen. Dat is met de CoolStream niet aan de orde.

"De doorstromende lucht kan in Europa tot 10°C worden afgekoeld, in het Midden-Oosten tot 20 °C."

Bij verdampingskoeling is de buitenlucht in eerste instantie heet en relatief droog. De lucht bevat veel rood weergegeven voelbare, zogenaamde "sensibele warmte". Terwijl de lucht langs het water stroomt, verdampt het water en komt de damp in de lucht terecht. De warmte die nodig is voor de verdamping, wordt daarbij onttrokken aan de lucht. De voelbare temperatuur van de lucht daalt voortdurend. De waterdamp die in de lucht wordt opgenomen, wordt ook wel "latente warmte" genoemd. De totale energie van het lucht-watersysteem blijft gelijk bij deze uitwisseling van voelbare tegen latente warmte. Dit proces, waarbij er geen energie wordt toe- of afgevoerd voor de toestandsverandering, wordt met een van oorsprong Grieks woord "adiabatisch" genoemd.

Voldoet aan
ErP: Alle CoolStream-systeemoplossingen voldoen aan Verordening (EU) nr. 1253/2014, die is gebaseerd op ErP-richtlijn 2009/125/EG

ErP: Alle CoolStream-systeemoplossingen voldoen aan Verordening (EU) nr. 1253/2014, die is gebaseerd op ErP-richtlijn 2009/125/EG

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions