Energiezuinige klimaatinstallatie voor zuivelfabriek Fonterra

Energiezuinige klimaatinstallatie voor zuivelfabriek Fonterra gebaseerd op lange termijn effect

Voor de keuze van de klimaatinstallatie in de nieuwe fabriek van Fonterra in Heerenveen is kritisch gekeken naar het effect van de klimaatinstallatie op de lange termijn. Voor verschillende ontwerpen zijn de energiekosten berekend. Gekozen is voor een geïntegreerde totaaloplossing van Colt, waarbij in die bedrijfsruimten die er geschikt voor zijn adiabatische koeling wordt toegepast en een minimum aan kanaalwerk geïnstalleerd wordt. Het klimaatsysteem sluit perfect aan bij de focus op duurzaamheid van Fonterra.  

Energiezuinige klimaatinstallatie voor zuivelfabriek Fonterra gebaseerd op lange termijn effect

Voor de keuze van de klimaatinstallatie in de nieuwe fabriek van Fonterra in Heerenveen is kritisch gekeken naar het effect van de klimaatinstallatie op de lange termijn. Voor verschillende ontwerpen zijn de energiekosten berekend. Gekozen is voor een geïntegreerde totaaloplossing van Colt, waarbij in die bedrijfsruimten die er geschikt voor zijn adiabatische koeling wordt toegepast en een minimum aan kanaalwerk geïnstalleerd wordt. Het klimaatsysteem sluit perfect aan bij de focus op duurzaamheid van Fonterra.

In de nieuwe fabriek van Fonterra in Heerenveen wordt vanaf 2015 dagelijks meer dan 2 miljoen liter wei verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten voor premium voedingsmiddelen en kindervoeding. Dit gebeurt door de 5% droge stof in wei te splitsen in een eiwit-stroom en een lactose-stroom; de eiwitstroom wordt gedroogd (wei-eiwitpoeder) en de lactosestroom wordt ingedampt en vervolgens ook gedroogd. Het proces is een volledig gesloten en hygiënisch proces. Om hygiënisch te presteren is een juist ontwerp van het luchtbehandelingsysteem bijzonder belangrijk. “Daarbij is dan vooral binnen de hygiëne-zonering, de luchtverplaatsing van meest kritische zone naar basiszonering, van belang.” vertelt Hans Berghorst, project directeur van Fonterra. “De specifieke eisen hebben vooral betrekking op de beheersing van temperatuur en luchtvochtigheid, op kwaliteit van de lucht, luchtverversingsgraad, de recirculatie en het overdruk-regiem. Ook is de hygiënische uitvoering van de systeemcomponenten van de HVAC-installatie van groot belang. Binnen Fonterra hanteren we onze eigen standaards die vaak hoger zijn dan wettelijk voorgeschreven. Voor de nieuwe fabriek hebben we hier echter wel kritisch naar gekeken omdat Nederland nu eenmaal niet hetzelfde klimaat heeft als Nieuw Zeeland. Afwijkend is hier bijvoorbeeld het hergebruik van lucht. In Nederland moet je buitenlucht in de winter voorverwarmen en vanuit het oogpunt van energiebeheersing wil je dat zo min mogelijk. Daarom hebben we bij de keuze van een installatie verder gekeken dan de investering. Met als leidraad TCO, de Total Cost of Ownership.”

Hans Berghorst: “Het effect van de investering op de lange termijn was voor ons belangrijk. Zeker in een HVAC-installatie zijn de operationele kosten vaak dominant. Een investering doe je eenmalig maar energie betaal je nog zeker 25 jaar. We zochten dan ook een leverancier die met ons meedenkt zowel wat de investering, als de technische oplossing als de operationele kosten betreft. We hebben operationele kostenberekeningen uitgevoerd voor de ontwerpen van verschillende geselecteerde leveranciers en deze vergeleken op kosten voor de komende 10 jaar. We hebben voor het systeem van Colt gekozen omdat ze een innovatieve oplossing bieden. Innovatief niet omdat de gebruikte systemen zo innovatief zijn, maar door de totaaloplossing. Dat houdt in dat Colt de ruimten die er voor geschikt zijn, voorziet van adiabatische koeling en een minimum aan kanaalwerk gebruikt. Colt heeft ervaring in deze systemen en wij hebben vertrouwen in hun technische kennis en de samenwerking.”

Nieuwe fabriek Fonterra

zal in december 2014 operationeel zijn. De fabriek zal vanuit Heerenveen zowel de Europese als de wereldmarkt bedienen met lactose en weiproteineconcentraten, beide ingrediënten voor premium voedingsmiddelen en kindervoeding. De Nieuw-Zeelandse boerencoöperatie Fonterra is met meer dan 22 miljard liter per jaar en klanten in meer dan 100 landen over de gehele wereld de grootste zuivelcoöperatie ter wereld. In Europa had Fonterra al samenwerkingsverbanden voor wei en wei-ingrediënten met het Britse First Milk en het Litouwse Rokiskio. Met de bouw van de fabriek in Nederland krijgt Fonterra verdere toegang tot de weigrondstoffen in Europa. Ze zijn hiervoor een samenwerking met de A-Ware Food Group aangegaan die Fonterra de wei zal leveren vanuit de naastliggende kaasfabriek. De kaasfabriek heeft een omvang van 20.000 m2 en de ingrediëntenfabriek 10.000m2. Beide fabrieken kunnen in bijzonder korte tijd gerealiseerd worden, wat mede te danken is aan een uitstekende samenwerking met gemeente en provincie.Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is een natuurlijke manier van koelen op basis van directe verdamping van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht. Hierdoor koelt de lucht af. Adiabatische koeling werkt 4 tot 7 maal zuiniger dan een conventioneel systeem en biedt daarmee een alternatief voor de industrie.

Project Details
Download case study
Projecten
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions