Nieuwbouw DOC Kaas: iedere ruimte een eigen klimaatsysteem

In de nieuwe fabriek van DOC Kaas zorgt niet één universele installatie voor het juiste klimaat, maar werd per ruimte een systeem ontworpen. “In een aantal ruimtes willen we een bepaalde temperatuur handhaven, dus hebben we koeling nodig en in andere ruimtes is de ventilatie juist belangrijk.” Een gesprek met Siebe de Groot, projectmanager van DOC Kaas.

DOC-Kaas

De Drents-Overijsselse Coöperatie, een van nog een handjevol Nederlandse kaasproducenten, is al sinds 1895 gevestigd in Hoogeveen. DOC Kaas produceert vooral foliegerijpte kaas voor grootverbruik en verdere verwerking. Een groot deel van de productie wordt afgezet in het buitenland. Vandaar dat DOC Kaas voor die markt vertaald wordt met Dutch Original Cheese.

De eerste locatie in het centrum van Hoogeveen werd al snel te klein en in de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd in de weilanden rondom een nieuwe boterfabriek gebouwd. Enkele fusies later werd dit in 1986 aangevuld met een nieuwe kaasmakerij. De groei ging gestaag door, tot ook hier geen ruimte voor uitbreiding meer was. Sinds eind vorig jaar vindt een groot deel van de kaasproductie daarom plaats in een geheel nieuwe fabriek, het begin van Zuivelpark Hoogeveen.

“De geschiedenis herhaalt zich, de oude weilanden zijn nu deel van de stad en wie weet wat hier over 100 jaar is.” vertelt de heer De Groot. “We zijn de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. Deze gestage groei, noodzakelijk voor een goede melkprijs voor onze veehouders, is dan ook onze filosofie. En onze positie als kaasproducent willen we door de nieuwe fabriek verder versterken. Wij werken volgens het costprice-leadership en om dit verder uit te bouwen hadden we schaalvergroting en dus meer ruimte nodig. Daarnaast streven we ook naar een zuivelpark waar de kaas na de productie verder bewerkt en veredeld kan worden. Een grote keten, waarin de verschillende onderdelen vertegenwoordigd zijn, heeft niet alleen logistieke voordelen, maar biedt ook milieuvoordelen en de mogelijkheid om innovatieve ideeën ten uitvoer te brengen. Zo beschikt de nieuwe fabriek bijvoorbeeld over een eigen warmtekrachtcentrale. Zo kunnen we de veehouders, onze leden, ondanks de moeilijkere tijden toch een goede prijs voor de melk bieden.”

Klimaatsysteem op maat

De heer De Groot: “Samen met Viro Consultancy & Engineering uit Leeuwarden zijn beschrijvingen en specificaties voor iedere ruimte geschreven. Natuurlijk moest de klimaatinstallatie wel aan bepaalde waarden voldoen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal restricted areas waar overdruk moet heersen. In sommige ruimtes is een bepaald ventilatievoud noodzakelijk, terwijl in andere ruimtes, zoals de MCC-ruimte weer een koudebehoefte bestaat. Daarom is samen gezocht naar de perfecte oplossing en is door Viro en Colt per ruimte een systeem ontworpen.”

In grote lijnen bestaat de kaasfabriek uit een voorfabriek, de kaasmakerij, de pekelruimte en de folieruimte. Daarnaast vindt men er natuurlijk ook een ketelruimte, pompenruimte en de technische MCC-ruimtes. Colt installeerde in de hele fabriek luchtbehandelingskasten die in iedere ruimte een vooropgesteld doel moeten verwezenlijken. Doelen zijn het automatisch handhaven van de ruimtetemperatuur, de relatieve vochtigheid en te zorgen voor voldoende ventilatie. De heer De Groot vult aan: “Omdat hier veel geautomatiseerd werkt is het klimaatsysteem ontworpen voor het product of proces. Behalve in de kaasmakerij bij de kaasbakken, daar werken nog mensen. Hier moest het klimaatsysteem zowel zorgen voor goede arbeidsomstandigheden als voor niet te hoge temperaturen voor het product.”

Hygiënische uitvoering

Alle luchtbehandelingssystemen zijn hygiënisch uitgevoerd met gladde afwerking, speciale kit en F9 filtratie. Uitblaasplenums en kanalen zijn vervaardigd van RVS. Bovendien zijn overal kijkvensters aangebracht voor de controle op vervuiling in de kanalen. Om condensatie en daarmee schimmelvorming in de kaasmakerij en pekelruimte te voorkomen, is een koppeling gemaakt tussen de temperatuur boven en onder het plafond van deze ruimtes.

Kwaliteit-prijs doorslaggevend

De heer De Groot: “Bij een project als dit zijn veel adviseurs ingeschakeld. Maar we wilden ook veel zelf doen om betrokken te blijven. Colt kenden we al. En uiteindelijk heeft de kwaliteit-prijs verhouding die Colt kon bieden de doorslag gegeven.”

Project Details
Download case study
Projecten
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions