Colt CoolStream ventilatiesysteem in tijden van corona pandemie

Klimaattechniek nieuws corona

Effectieve bijdrage aan het minimaliseren van het coronarisico

Met deze gegevens willen wij u informeren over de aansluitingen, effecten en maatregelen voor de werking van een ventilatiesysteem met Colt CoolStream in tijden van de coronapandemie. Ventilatiesystemen kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het minimaliseren van risico's en zijn een van de belangrijkste primaire preventiemaatregelen.

Bij het samenstellen van deze informatie is rekening gehouden met de momenteel beschikbare informatie, in het bijzonder de internationale verenigingen voor ventilatietechnologie en gezondheidsorganisaties. De gebruikte bronnen staan ​​onderaan vermeld. Het volgende advies moet worden beschouwd als voorlopige richtlijnen.

De suggesties in dit document zijn bedoeld als aanvulling op de algemene richtlijnen voor werkgevers en aannemers in het WHO-document "Jouw werkplek voorbereiden op COVID-19" [2].

Wat zijn aerosolen?

Afhankelijk van de deeltjesgrootte heeft de zwaartekracht invloed op aerosolen, maar twee soorten luchtbewegingen hebben een veel grotere invloed:

 • Natuurlijke convectie van warmtebronnen. Warmtebronnen zijn mensen, maar ook machines, hete oppervlakken of warme buitenmuren in de zomer. Aerosolen volgen deze luchtstromen. Opgemerkt moet worden dat zonder gecontroleerde ventilatie de lucht die naar boven stroomt ook op een ander punt naar beneden stroomt. In de meeste gevallen zijn er dwarsstromen, die ook dynamisch kunnen veranderen.
 • Gedwongen luchtbeweging door ventilatiesystemen. De geforceerde luchtbeweging omvat zowel natuurlijke ventilatie als mechanische ventilatie. Door middel van individuele planning en uitvoering van natuurlijke, mechanische of hybride ventilatie passend bij het pand, worden luchtbewegingen in de gewenste richtingen gestuurd om blootstelling aan warmte, koude, maar ook geuren of aerosolen te minimaliseren.

Hoe lang blijven aerosolen in de lucht?

Aerosolen blijven meestal enkele minuten tot uren in de lucht en volgen de beweging van de lucht, zelfs rond obstakels. Zodra aerosolen echter aan een oppervlak blijven kleven, blijven ze daar door de adhesiekrachten en komen ze niet meer vrij in de lucht. Vloeibare aerosolen verdampen zeer snel in de lucht tot een aerosolkern in de orde van grootte van 0,3 micrometer.

 

Virussen en aerosolen

Hoe werkt virusoverdracht via aerosolen?

Aerosolen zijn een potentieel mogelijke transmissieroute voor SARS-CoV-2. De verzending wordt als waarschijnlijk beschouwd. De volgende afbeelding toont de fundamenteel mogelijke transmissieroutes, waarvan transmissie door aerosolen (weergegeven in geel) slechts een van de vele routes is.

 

Bevatten aerosolen altijd virussen?

Aerosolen worden op verschillende manieren in de natuur gemaakt, door mensen, dieren of technische processen. Alleen aerosolen die via de luchtwegen van geïnfecteerde mensen in de lucht komen, kunnen zelfs besmet zijn met SARS-CoV-2 of andere virussen. Het aandeel met virus besmette aerosolen van geïnfecteerde mensen en de beïnvloedende factoren zijn momenteel onderwerp van onderzoek.

Kunnen aerosolen en virussen worden gemeten?

De grootte en het aantal deeltjes kan worden gemeten, bijvoorbeeld met laserdeeltjestellers. Naast aerosolen zijn er miljoenen andere deeltjes in de lucht zoals stof, pollen of menselijke schilfers die niet uit de lucht komen die we inademen. Het aantal aerosolen zelf is alleen in speciale laboratoria te vinden onder bepaalde experimentele omstandigheden.

Virussen in binnenlucht kunnen niet direct worden gemeten. Hiervoor zijn speciale luchtcollectoren nodig, evenals een evaluatie door speciale laboratoria.

Hoe lang blijven virussen in aerosolen?

Hierover is geen sluitend onderzoeksoordeel, maar studies laten een mogelijke overlevingstijd tot 3 uur zien.

Waarom zijn aerosolen bijzonder gevaarlijk?

De kleinste deeltjes zoals fijn stof, maar ook aerosolen, komen vanwege hun grootte rechtstreeks in de longblaasjes terecht bij inademing zonder te worden gestopt door de bovenste luchtwegen. Als deze aerosolen besmet zijn met virussen, hebben ze vrijwel direct toegang tot slijmvliezen en bloedvaten, waar ze zich kunnen vermenigvuldigen en een infectie met Covid-19 kunnen veroorzaken.

Is een enkele met virus besmette aerosol voldoende voor een infectie?

Het exacte aantal virussen dat nodig is voor een Covid-19-infectie is wetenschappelijk niet bekend. Aangenomen wordt dat voor een infectie een bepaalde minimale hoeveelheid SARS-CoV-2 nodig is, die bijvoorbeeld afhangt van de diepte van de blootstelling, het immuunsysteem van de getroffen persoon en vele andere factoren. Een enkel virus wordt niet voldoende geacht voor infectie. Het wordt als zeker beschouwd dat hoe meer virussen worden ingeademd, hoe groter het risico op infectie is.

Mogelijke acties

Kun je met virussen beladen aerosolen in de ruimte verminderen?

Ja! De primaire maatregel is het gebruik van verse lucht, in technische termen buitenlucht genoemd. Buitenlucht verdunt de binnenlucht en verkleint zo de kans op infectie, en hoe meer hoe beter buitenlucht wordt aangevoerd.

Buitenlucht zorgt over het algemeen ook voor een goede luchtkwaliteit in de ruimte, want het vermindert ook veel andere vervuiling zoals hoge CO2-concentraties, geuren of zelfs stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hoe groot moet de buitenluchtvolume zijn?

Gedefinieerde luchtwisselkoersen of minimale luchtvolumes per persoon, rekening houdend met de huidige bevindingen over de coronapandemie, zijn momenteel het onderwerp van veel lopende wetenschappelijke studies.

Een inschatting van de benodigde hoeveelheid lucht wordt gemaakt door gespecialiseerde bedrijven, rekening houdend met de lokale situatie zoals de grootte van de kamer of de typische verblijfsduur, de technische mogelijkheden en de huidige stand van wetenschap en techniek.

Kun je de luchtkwaliteit binnenshuis meten of zelfs regelen?

In kantoren, hotels of vergelijkbare ruimtes is de CO2-concentratie in de kamerlucht een bewezen indicator voor goede of gebruikte ruimtelucht en wordt deze in veel ventilatiesystemen gebruikt om automatisch de minimale hoeveelheid buitenlucht te regelen. In andere gevallen in de industrie kunnen andere concentraties worden gemeten zoals VOS(link) en dienen als indicator.

Colt CoolStream STAR met Colt Cortiva kan optioneel worden voorzien van een luchtkwaliteitscontrole.

Kan de lucht met luchtfilters van virussen worden ontdaan?

Ja, maar alleen als begeleidende maatregel. Hiervoor zijn zogenaamde HEPA-filters nodig in een systeem met de juiste technische planning, uitvoering, inbedrijfstelling en onderhoud, die echter niet eenvoudig achteraf in conventionele ventilatiesystemen kunnen worden ingebouwd. Colt CoolStream STAR kan helaas niet worden voorzien van een HEPA-filter.

De belangrijkste, primaire maatregel ter voorkoming van SARS-CoV-2 is een goede luchtkwaliteit, en dit is een zo hoog mogelijk aandeel buitenlucht, wat op zichzelf de kans op infectie sterk verkleint. Buitenlucht zelf heeft geen luchtfiltering nodig om virussen te verminderen, omdat het als virusvrij kan worden beschouwd.

Kan het type luchtstroom de verspreiding van aerosolen verminderen of zelfs voorkomen?

Verminderen

Een gemengde ventilatie mengt de ruimtelucht en zorgt zo voor een gelijkmatige verdeling in de ruimte. Dit resulteert in een iets snellere distributie, maar ook in een verdunning tegelijk, zie de twee figuren hierboven. Gestratificeerde ventilatie zorgt daarentegen voor directe verwijdering van deeltjes en aerosolen door de luchtstroom van onder naar boven en vermindert direct de vervuiling in het milieu.

Verspreiding kan alleen worden voorkomen onder cleanroom-omstandigheden, die al lang wordt gebruikt in gebieden waar een extreem laag aantal deeltjes nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld ruimtes in de halfgeleiderindustrie of speciale laboratoriumruimtes. In een normale industriële omgeving is een volledige directe verwijdering van deeltjes en aerosolen binnen enkele seconden extreem tijdrovend of onmogelijk te implementeren en ook niet nodig.

Ventilatiesystemen met Colt CoolStream

Wat zijn de aanbevelingen voor ventilatiesystemen?

 • Laat ventilatiesystemen draaien.
 • Laat de bedrijfstijden voor en vooral 1-2 uur na regelmatig gebruik lopen.
 • Schakel het systeem buiten de openingstijden (nacht, weekend) niet uit, maar laat het in stand-by draaien.
 • Verhoog het aandeel buitenlucht en zorg er tegelijkertijd voor dat de kamerlucht wordt afgevoerd.
 • Laat het reguliere onderhoud uitvoeren en vervang versleten onderdelen zoals het luchtfilter regelmatig.

Hoe kan Colt CoolStream COVID-19-infecties helpen voorkomen?

CoolStream S: zomerventilatie         

Systemen met CoolStream S gebruiken in alle seizoenen altijd 100% buitenlucht. Je kunt sneller of langzamer rennen, maar het blijft met 100% buitenlucht. Buitenlucht moet als virusvrij worden beschouwd als het apparaat op de juiste manier is opgesteld met voldoende afstand tot luchtafvoeropeningen volgens de specificaties van de relevante technische richtlijnen zoals VDI 6022.

Virussen kunnen zich niet verspreiden - integendeel: buitenlucht helpt om vervuilde aerosolen in de ruimtelucht te verdunnen en ook te verwijderen met een gecontroleerde afvoerlucht.

Tips

 • Stop het systeem niet in de herfst of winter, maar laat het op laag vermogen draaien. Stel de maximale ventilatorsnelheid in op de gewenste waarde of selecteer een handmatige ventilatorsnelheid waarbij het systeem draait zonder overmatige tocht door koude lucht.
 • Stel de bedrijfstijden in het weekprogramma zo in dat het systeem 1 uur voor en 1-2 uur na de normale gebruikstijd in werking is. Schakel het systeem buiten de openingstijden (nacht, weekend) niet uit, maar laat het in stand-by draaien.
 • De Colt Service & Onderhoud afdeling kan een CoolStream S met een Colt Cortiva controller parameters instellen zodat deze ook bij lage buitentemperaturen niet stopt, maar kan blijven werken (sleutelwoord voor service: verlaag P90).

CoolStream T, A en R

CoolStream T, A en R werken net als CoolStream S op warmere tot matig warme dagen. Secundaire lucht wordt alleen toegevoerd als de toevoerlucht kouder is - afhankelijk van de instellingen van de Cortiva regeleenheid. Secundaire lucht is de lucht die uit de kamer wordt gehaald en naar de kamer wordt teruggevoerd nadat lucht is getransporteerd of behandeld.

De beweging van lucht door mensen en warmtebronnen in de ruimte is in de meeste gevallen veel groter dan de hoeveelheid lucht die door een CoolStream T, A of R wordt verplaatst. Aerosolen worden hierdoor ook zonder CoolStream T, A of R snel door de ruimte verdeeld. CoolStream T, A en R met secundaire lucht kunnen de verdeling versnellen, maar hebben geen invloed op de algemene verdeling. Beide gebeuren binnen enkele minuten.

Secundaire lucht is aanvankelijk niet goed of slecht. Dit zorgt bij typische industriële toepassingen voor een snellere diffusie, maar verdeelt en verdunt tegelijkertijd ook de aerosolconcentratie. Virussen vermenigvuldigen zich niet! Daarnaast worden aerosolen tot op zekere hoogte gereduceerd door contact met oppervlakken door adhesie zoals kanalensystemen of luchtfilters.

Zodra een deel buitenlucht wordt toegevoegd, vermindert de werking van een CoolStream T, A en R drastisch het risico op infectie door verdunning van verontreinigde aerosolconcentraties.

Tips

Dezelfde tips zijn van toepassing als voor de CoolStream S (zie hierboven) en ook:

 • Neem contact op met jouw Colt-vertegenwoordiger voor de eerste activering of het wijzigen van de minimale buitenluchtverhouding met de Colt Cortiva.
 • Elke CoolStream T, A en R met Colt Cortiva heeft de mogelijkheid om een ​​gedefinieerde minimale hoeveelheid buitenlucht in te stellen via de service. CoolStream T, A en R met Colt Cortiva hebben ook de mogelijkheid om de luchtkwaliteit binnenshuis te regelen. Praat met ons over opties voor achteraf inbouwen.

Vermenigvuldigen virussen zich bij adiabatische koeling?

Virussen hebben een gastheer nodig, d.w.z. cellen om zich te vermenigvuldigen. In het geval van SARS-CoV-2 zijn dit voornamelijk menselijke cellen, maar in ieder geval cellen van zoogdieren. Virussen kunnen zich niet vermenigvuldigen zonder een host. Virusreplicatie bij adiabatische koeling is biologisch niet mogelijk.

Colt CoolStream V als voorkoelcomponent van een airconditioningsysteem

Zelfs een CoolStream V als voorkoeler in een airconditioningsysteem verspreidt of vermenigvuldigt geen virussen.

Bronnen en verder lezen

Disclaimer aansprakelijkheid

Colt International Licensing Ltd., haar auteurs of derden betrokken bij de publicatie, kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig letsel, overlijden, verlies, schade of vertraging die voortvloeit uit jouw gebruik van deze aanbevelingen. Door deze aanbevelingen voor gebruik te aanvaarden, stemt elke gebruiker ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor persoonlijk letsel, overlijden, verlies, schade of vertraging die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik ervan door of namens een dergelijke gebruiker, ongeacht van de oorzaak of reden en stemt er daarom mee in Colt International Licensing Ltd., auteurs en derden die betrokken zijn bij de publicatie te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het bovengenoemde gebruik en ongeacht enige nalatigheid.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies (noodzakelijke, statistieken, marketing) zoals omschreven in ons privacybeleid. Je kunt ook met .