Colt Brandveiligheid: Computational Fluid Dynamics(CFD)

Computational Fluid Dynamics is een techniek waarmee de effectiviteit van een rookbeheersingssysteem uitstekend te voorspellen is. Colt heeft deze geavanceerde techniek in eigen huis en past deze al sinds de jaren '90 toe.

CFD Simulatie

  • Simulatie stromingen en warmteoverdracht
  • Brengt vooraf werking in kaart
  • Voorspellende waarde

CFD is een stuk gereedschap om stromingen en warmteoverdracht te simuleren met behulp van de computer. De basis van CFD is het oplossen van een aantal vergelijkingen voor een gebied dat in kleine cellen is opgedeeld.

CFD is de best beschikbare methode, om stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties.

Daar waar eenvoudige standaard zonemodellen en berekeningsmethoden niet toepasbaar zijn, kan gebruik gemaakt worden van deze techniek. De voorspellende waarde is voor de praktijk van groot belang.

Colt Technology heeft veel ervaring opgebouwd en past deze techniek al sinds begin jaren 90 toe. Voor elke specifieke toepassing wordt de meest geschikte software gebruikt en is er de beschikking over de pakketten CFX, FDS, Fluent en Flowvent.

© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions