Inspectiecertificering volgens CCV regeling

Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is ook de wijze van certificering van brandveiligheidinstallaties gewijzigd.

Hoe te voldoen aan de eisen rondom inspectiecertificering voor brandbeveiligingsinstallaties

In dit whitepaper geven we antwoord op de vraag hoe u tot een geldig inspectiecertificaat voor brandbeveiligingsinstallaties komt. Zodat u hierin goed en betrouwbaar advies kunt geven.

Na het lezen van dit whitepaper weet u:

  • Wanneer en waarom er RWA systemen en Rookbeheersingssystemen worden toegepast
  • Wat de belangrijkste ins en outs van inspectiecertificering zijn
  • Welke stappen u moet doorlopen om een brandbeveiligingsinstallatie te certificeren
  • Wie verantwoordelijk is voor de inspectie van deze installaties;
  • Wat de kracht van inspectiecertificering is
  • En welke stappen achter de schermen worden genomen om dit proces te vereenvoudigen

Ontdek hoe u aan de eisen rondom inspectiecertificering kunt voldoen — download het gratis whitepaper

Download hier whitepaper inspectiecertificering

Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is ook de wijze van certificering van brandveiligheidinstallaties gewijzigd. Het Bouwbesluit schrijft nu voor dat deze installaties  moeten worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema.

Dit betekent dat de certificering uitgevoerd dient te worden door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau.

Tekst Bouwbesluit:
Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem

Lid 2.
Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.

Toelichting:
Een rookbeheersingssysteem heeft tot doel om rook en warmte bij een brand uit het bouwwerk af te voeren. Zo’n installatie maakt het mogelijk gedurende een langere periode veilig te kunnen vluchten. Ook kan de installatie zijn bedoeld om te voorkomen dat reddings- en bluswerkzaamheden worden belemmerd door rook die in een ruimte blijft hangen. In dit artikel, dat gericht is op het waarborgen van een goede werking van genoemde installaties, wordt gesproken van bij of krachtens de wet voorgeschreven. Hiermee wordt bedoeld dat dergelijke installaties hoewel ze niet in dit besluit worden voorgeschreven, wel een rol kunnen spelen bij een beroep op gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.3 van dit besluit. Dit is een voorbeeld van bij of krachtens de wet.

Genoemde installatie kan bijdragen tot een gelijkwaardige oplossing voor bouwkundige brandwerende voorzieningen of om een langere loopafstand dan bedoeld in afdeling 2.12 toe te staan. Ook is het mogelijk een rookbeheersingssysteem te installeren als onderdeel van de invulling van de vereiste gelijkwaardige brandveiligheid van grote brandcompartimenten en de functionele brand-veiligheidseisen van afdeling 2.14 (Hoge en ondergrondse gebouwen).

Wanneer met een beroep op gelijkwaardigheid een rookbeheersingssysteem wordt toegepast, dan volgt uit het tweede lid [derde lid Stb. 2011, 416] van artikel 6.32 dat dit systeem moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectiesschema Rookbeheersingsinstallaties. Met het begrip «geldig» wordt bedoeld dat het document niet verlopen mag zijn.

Inspectiecertificering geldt niet alleen voor rookbeheersingssystemen maar ook voor andere brandbeveiligingssystemen welke in gebouwen kunnen voorkomen, zoals brandmeldinstallaties, alarm- ontruimingsinstallaties en sprinkerinstallaties. ISO 17020, type A- geaccrediteerde inspectiebureaus hebben over het algemeen meerdere disciplines in hun scope. Het verdient daarom aanbeveling om één inspectiebureau in te schakelen voor de inspectiecertificering voor alle, in het gebouw, voorkomende brandbeveiligingssystemen. Colt adviseert schriftelijke bevestiging van het inspectiebureau te vragen dat zij alle van toepassing zijnde brandveiligheidsinstallaties in hun scope hebben staan.

Colt International is een erkend rookbeheersingsbedrijf.
Colt stelt haar kennis van rookbeheersingssystemen graag ter beschikking om klanten te begeleiden in het traject van de inspectiecertificering.

Hiervoor:

  • heeft Colt overleg met de door u geselecteerde inspectie-instelling
  • stelt Colt een Programma van Eisen op met het doel deze in het inspectieplan te integreren
  • houdt de Installatiedeskundige van Colt, bij gereed werkzaamheden rookbeheersingssysteem, een vooroplevering waarbij de gebouwbeheerder zal worden opgeleid
  • is de Installatiedeskundige van Colt aanwezig tijdens de opleveringsinspectie van het rookbeheersingssysteem door het inspectiebureau

 

 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies (noodzakelijke, statistieken, marketing) zoals omschreven in ons privacybeleid. Je kunt ook met .