Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in bijeenkomstgebouwen

Brandveiligheidssystemen in bijeenkomstgebouwen hebben als prioriteit aanwezige personen een veilige vluchtweg te bieden. Het systeem zorgt in geval van brand voor een veilige vluchtweg voor aanwezige personen, voor minder schade aan gebouwen en goederen, biedt de brandweer zicht op de brandhaard en maakt grotere brandcompartimenten mogelijk.

Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in bijeenkomstgebouwen
Colt brandveiligheid - rookbeheersing en RWA in bijeenkomstgebouwen

Rookbeheersing en RWA in bijeenkomstgebouwen

  • Veilige langere vluchtweg
  • Grote brandcompartimenten
  • Bescherming staalconstructie/gebouwconstructie
  • Eenvoudiger inzet hulpdiensten

Kenmerkend voor bijeenkomstgebouwen zijn de grote brandcompartimenten, de hoge vuurlast en het grote aantal aanwezige personen. Deze personen moeten in relatief korte tijd kunnen worden geëvacueerd in geval van brand. Voorzieningen die voor een veilige ontvluchting zorgen zijn daarom van het hoogste belang.

Dit aspect krijgt nog eens extra aandacht omdat in veel gevallen sprake is van een hoge bezettingsgraad en een deel van de personen zich in een vreemde omgeving bevindt. Daarnaast moeten optimale omstandigheden gecreëerd worden waarin de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Een rookbeheersingsysteem levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Bouwbesluit en gelijkwaardigheid

Wanneer men niet kan voldoen aan de in het Bouwbesluit vermelde eisen, moet een zelfde mate van gelijkwaardigheid gecreëerd worden.

Met het toepassen van een rookbeheersingsysteem of Rook- en Warmte Afvoersysteem (RWA) kan in een groot aantal gevallen de vereiste gelijkwaardigheid worden geboden.

Download de brochure
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions