Duurzaamheid stevig verankert in organisatie Arla Foods

Wanneer ‘Dichter bij de natuur’ je motto is en je duidelijke ambities hebt met betrekking tot klimaatneutraal opereren, terugdringen van verspilling, welzijn voor mens en dier en transparantie, dan is het niet meer dan logisch dat iedere investering hieraan getoetst wordt. Adiabatische koeling doorstond die toets met gemak. Een gesprek met Renger de Vries, Manager Maintenance bij Arla Foods.

De heer De Vries: “We verwerken hier dagverse zuivelproducten. Vanuit de processing komt het bereidde product hier om verpakt te worden. Het afvullen van het product gebeurt op ca. 4°C en wij willen er voor zorgen dat het product beneden de 6°C bij de koelcel arriveert. Hogere temperaturen zijn namelijk schadelijk voor de houdbaarheid van het product. Dit is echter een hele uitdaging als de temperatuur ín de verpakkingshal in de zomer net zo hoog is als de buitentemperatuur. Dan staat een product al snel te lang in de hal. Bovendien zijn dergelijke hoge zomertemperaturen ook niet aangenaam voor de mensen om in te werken. Dit was voor ons de reden om mogelijke oplossingen te gaan zoeken.”

Adiabatische koeling; wat is dat?

De Vries: “Colt adviseerde ons adiabatische koeling. Wat is dat? Eerlijk gezegd, hadden we in het begin veel vraagtekens en bedenkingen. We hebben het hele internet afgestruind naar informatie en er vrij lang over gedaan om ons te laten overtuigen. Alle vooroordelen die je tegenkomt neem je namelijk in de afwegingen mee. Wij wilden vooral weten wat de ‘klamme omgeving’ voor effect zou hebben op het product en op de mensen. Daarom hebben we testen laten uitvoeren om er achter te komen in hoeverre de verpakking zou condenseren. Het effect van adiabatische koeling bleek hierin reuze mee te vallen. Daarnaast hebben we bedrijven bezocht en met mensen gepraat die in een dergelijke ‘klamme omgeving’ werken. De mensen aan de machines waren stuk voor stuk positief en ondervonden geen negatieve uitstraling van het systeem.”

Klimaatneutraal in 2020

“Adiabatische koeling is energiezuinig (80~90% energiezuiniger dan mechanische koeling, red.)  en gebruikt geen koudemiddel en past dus heel mooi in de thema’s waar wij bij Arla mee bezig zijn.” vervolgt de Vries. “Dus zijn we met Colt gaan praten over de garanties die ze bieden.”

Colt heeft vooraf een breed onderzoek uitgevoerd naar o.a. binnen- en buitentemperaturen, luchtstromen, interne en externe warmtelast, (de zeer hoge) luchtvochtigheid, klimaattabellen. Hieruit bleek dat adiabatische koeling niet helemaal toereikend zou zijn. Daarom is een hybride oplossing ontworpen voor die korte tijd in het jaar dat extra koeling nodig is. De Vries: “In eerste instantie wilden we het ijswater uit de procesinstallatie hiervoor gebruiken. Maar ijswater kost veel energie en doet daarmee afbreuk aan de energiebesparing. We hebben hier echter meerdere waterstromen. Dus was het logisch gebruik te maken van ons bronwater. In een gesloten circuit waarbij we het water kunnen hergebruiken. Geen waterverspilling in combinatie met geen energieverspilling en toch voldoen aan de temperatuureisen. Op deze manier doen we onze visie ‘ Dichter bij de natuur’ recht aan.”

“Duurzaamheid was de reden voor de keuze die we gemaakt hebben, maar ook het welzijn van de mensen in vanaf het begin in dit traject meegenomen. We hebben niets aan een goed gekoelde verpakking die voorkomt dat de melk zuur wordt, terwijl de mensen met een zuur gezicht rondlopen. De mensen vinden het nu behaaglijk op de werkvloer.” aldus de heer De Vries.

Arla Foods

Installatie CE gekeurd

Zoals de wet vereist, is op de gehele installatie een CE keuring afgegeven. Door de vele disciplines die betrokken waren bij dit project komt de oorspronkelijke IIa verklaring van de afzonderlijke componenten te vervallen en dient men een nieuwe risico-analyse uit te voeren. Dit gehele traject heeft Colt begeleid waarna door een extern bedrijf een controle is uitgevoerd. Zo heeft Arla zich verzekerd van een CE-waardige installatie.

In de bestaande situatie ontstond als gevolg van diverse machineafzuigen een onderdruk welke in de voedingsmiddelen industrie niet gewenst is in verband met de HACCP wetgeving.

Het nieuwe adiabatische systeem zorgt voor toevoer van verse gekoelde buitenlucht waardoor tevens het bestaande probleem van onderdruk wordt opgelost.

Het oude natuurlijke ventilatiesysteem en het nieuwe systeem zijn op elkaar afgestemd. Ook de besturing is aan elkaar gekoppeld.

Laag gewicht

Traditioneel is een grote koelinstallatie op het dak nodig om dit resultaat te bereiken. Voor een dergelijk gewicht zou de dakconstructie aangepast moeten worden. Het adiabatische systeem is licht en kan gebruik maken van doorvoeren die er al waren en zo is het ook bouwkundig gezien met zo laag mogelijke kosten gerealiseerd.

Arla timmert hard aan de duurzame weg. In maart 2012 is de onderneming gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder, niveau drie.

CO2 moet zijn MVO prestatieladder, niveau 3 (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Project Details
Download case study
Projecten
© 2020 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt conditions